Vil kutte flyprisene

Billettprisene hos Widerøe vil kanskje halveres fra 1. april 2024, altså fra neste sommer. Prisene vil dermed fortsatt ligge høyt i ett år til, men deretter skal flyreisene i nord bli billigere.

Prisene er for høye på kortbanenettet i nord (foto. VNY arkiv).

Dette ble kjent under en pressekonferanse i dag på Gardermoen, der samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) deltok.

Det er selskapet Widerøe som nå har avtale på FOT-rutene, og denne løper frem til 1. april 2024.

Regjeringa sier at man i den nye avtalen skal kreve lavere priser, ved at staten skyter inn et større beløp for «rutekjøp».

Dette vil da slå ut på småflyplassene i Vesterålen og Lofoten også.

Foreløpig er det usikkert hvor mye billettprisene konkret vil synke på rutene til og fra Skagen, men det skal bli billigere.

Dette skal minske kostnadene for både innbyggere og næringsliv.

For å ta hensyn til en mulig vekst i etterspørsel, vil kravene til setekapasitet økes der tallet på reisende er ventet å stige mest.

– Dei regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distrikta.

Derfor har Regjeringa vedtatt å styrke rutetilbudet og redusere billettprisene i de kommende FOT-utlysingene med avtaleoppstart i 2024, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Det er viktig for denne regjeringa å gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten vår.

Lavere priser vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge.

Det er mange som er avhengige av kortbanenettet, enten det er bedrifter, pendlere eller folk som skal besøke familie.

Vi starta med å redusere fergeprisene, og vi gjorde ferjene gratis flere steder.

Nå følger vi opp med å styrke flytilbudet.

Vi minsker prisene for de som brukar fly og kortbanenettet i hverdagen, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringa har vedtatt en øket satsing for å styrke flyrutetilbudet i distriktene.

Det har over flere år vært et lokalt ønske om tidligere landing i Bodø for rutene fra Helgeland, med tanke på mulighet for dagsreiser til universitetssjukehuset i Tromsø.

Regjeringa ønsker å imøtekomme dette for å betre legge til rette for pasienter og andre brukere av flyrutetilbudet nordover.

Regjeringa legg opp til å foreta endringer i ruteopplegget i Finnmark og Nord-Troms.

Styrka korrespondansekrav, færre krav til forbindelser, og ny FOT-rute mellom Kirkenes og Tromsø skal styrke transporttilbudet mellom Aust-Finnmark og Tromsø.

Dette er i tråd med ønska til Troms og Finnmarks fylkeskommune.