Krav om bompenger

Dersom Vesterålsgata skal oppgraderes og det skal bygges gang- og sykkelvei over Sortlandsbrua, så kreves det et klart vedtak om bompenger. Målet er en milliard kroner, innkrevd over 15 år.

Nye veiprosjekt i Sortland krever bompenger, sier Terje Kili (foto: SK video).

Politikerne i Sortland fikk torsdag en oppdatering om situasjonen, etter drøftinger med Nordland fylke og Statens vegvesen.

Nye samtaler har gitt klar tilbakemelding til kommunen at man venter på et vedtak om bompenger.

Dette sa kommunalsjef Terje Kili da han orienterte om status for «Sortlandspakken».

Både ordfører Karl-Erling Nordlund og varaordfører Tove Mette Bjørkmo bekreftet Kilis synspunkt.

Nordland fylke og Statens vegvesen vil ikke prioritere nye prosjekt på Sortland, når det ikke er vedtatt bompenger.

Dette reagerte flere av lokalpolitikerne på.

Da politikerne sist stemte over bompenger, ble det flertall imot å godta dette.

– Nå må vi bli enig tverrpolitisk om et nytt vedtak, kommenterte Svein Robert Vestå (AP).

Også ordfører Karl-Erling Nordlund (SP) kommenterte forholdet slik at denne saken nok kommer opp igjen snart.

Beate Bø Nilsen (H) kommenterte at det vel er flertall nå for å endre det forrige vedtaket.

Vedtak om bompenger er neppe en vinner i kommende valgkamp, så det spørs hvem som vil fronte dette.

«Sortlandspakken» man snakker om vil omfatte flere veiomlegginger i byen.

Dessuten tenker man at en ny gang- og sykkelvei over brua skal finansieres gjennom dette.

Fra sentralt hold er det fremsatt et ønske om 20% av kostnadene skal dekkes lokalt via bompenger, før nye prosjekt vedtas.