Sjekker for spionkamera

Nordland fylkeskommune vil få på plass nye rutiner etter at det i vinterferien ble funnet videokameraer i taket på 6 handicaptoalett ved Hadsel videregående skole.

Videokameraene var godt kamuflert, men ble likevel oppdaget av personell ved skolen på torsdag sist uke.

Nå ønsker fungerende fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Geir Hareide Hansen, å se på rutiner for å forebygge slike hendelser i fremtiden.

–Teknologien har kommet så langt at et kamera kan skjules i praktisk talt hva som helst.

Det viktigste vi kan gjøre, er derfor å ha øyne og ører til stede med tanke på unormale ting i hverdagen.

Så vil jevne rutiner for å sjekke lokaler komme som et tillegg.

Det bør også virke avskrekkende på dem som eventuelt går med tanker om å utøve slik kriminalitet, sier han.

Denne hendelsen har gjort noe med bevisstheten i fylkeskommunen, mener Hansen.

I dag og i går ble alle videregående skolebygg i Nordland gjennomsøkt, heldigvis uten flere funn.

Likevel påpeker han at det aldri vil være mulig å sikre seg fullt og helt mot slik kriminalitet.

–Vi står midt i en digital utvikling som gjør det meste mulig.

Vi har langt fra sett alt enda, og vi vet ikke alltid hva vi står opp mot.

Likevel skal vi ta med oss denne hendelsen, få på plass nye rutiner for jevnlig sjekk, og så være enda mer bevisste på slike problemstillinger i hverdagen.

Elevene våre er tross alt framtida vår. Da må vi sørge for at de er så trygge som mulig i skolehverdagen, sier Hansen.