Kjøper nye helikopter

Kystvakta skal endelig få nye helikoptre. Nå er valget falt på amerikanske Sikorsky Seahawk og de 3 første kommer om to år. Kontrakten er på 6 maskiner med samlet pris på 12 milliarder.

Nye helikoptre kommer snart til Kystvakten (foto: Tiril Haslestad/Forsvaret).

Regjeringen har valgt amerikanske Seahawk som ny, maritim helikopterkapasitet for Forsvaret.

De nye helikoptrene av typen Sikorsky MH-60R Seahawk, erstatter NH90 som ble satt på bakken i juni i fjor.

– Det er bra at det er tatt en beslutning om anskaffelse av et nytt maritimt helikopter til Forsvaret.

Denne beslutningen gir forutsigbarhet for folkene våre, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Seahawk er et godt og vel utprøvd helikopter som vil gjøre oss i stand til å løse kystvakt-oppdraget på en enda bedre måte, sier forsvarssjefen.

I dagens sikkerhetssituasjon har regjeringen satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen.

– Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Helikoptrene skal i første omgang brukes til Kystvakten, men de vil også være klargjort for utstyr til antiubåt-operasjoner.

– Maritim helikopterkapasitet gir Kystvakten bedre evne til å sikre nasjonal kontroll, til myndighetsutøvelse og til søk og redning til sjøs, sier Gram.

Norge får først mulighet til anskaffelse av inntil tre nye helikopter som var tiltenkt US Navy.

Første leveranse av MH-60R Seahawk vil være på plass fra sommeren 2025.

Fremtidig base for Seahawk vil være på Bardufoss.

Totalt kjøper Norge seks helikoptre, som skal leveres i perioden 2025 til 2027.

Anskaffelsen er basert på forsvarssjefens råd og har en forventet kostnadsramme på om lag 12 milliarder kroner.

Leveransetider forutsetter at Norge inngår avtale med amerikanske myndigheter sommeren 2023.

Kontraktsinngåelsen krever at Stortinget godkjenner prosjektet.

Valget av maritim helikopterkapasitet inngår som en del av investeringsproposisjonen som vil bli fremmet for Stortinget i løpet av vårsesjonen.