Vil jobbe med rein

Arealplanlegger Rune Kvannli i Sortland kommune har søkt ny jobb som reindriftsrådgiver for Sametinget i Karasjok. Også Risten-Marja Inga fra Sortland har søkt på tilsvarende stilling.

Kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli (34) i Sortland kommune kan godt tenke seg å jobbe med rein på heltid, om han får ny stilling ved Sametinget (arkivfoto).

Sametinget har nå ledig to faste stillinger som rådgiver innen reindrift, med snarlig tiltredelse. Stillingens primære oppgaver er knyttet til utvikling og oppfølging av Sametingets reindriftspolitikk og meldinger om reindrift. Kontakt og dialog med reindriftsnæringen vil være en sentral oppgave.

Søkerlisten for disse to stillingene er nå offentliggjort og omtalt i flere media. Til sammen er det 26 søkere og fra Vesterålen er det to med tilknytning til Sortland. I tillegg til arealplanlegger Kvannli har også datter til reineier Arild Pettersen Inga, Risten-Marja Inga (28), søkt på en av disse jobbene. Hun er i dag tilsatt som rådgiver hos fylkesmannen i Trøndelag, på deres avdeling for reindrift. Arild Inga er innvalgt på Sametinget som fast representant for Vesthavet krets.

Det spesielle i denne sammenheng er kommuneplanlegger Rune Kvannlis søknad. Han kom særlig i fokus under behandlingen av arealplanen for Sortland, da konsulent Rolf M. Lossius bad rådmannen vurdere hans habilitet i forhold til reindrift. Rådmannen og ordfører avviste da bestemt at det var noen problem med habiliteten, ettersom det ikke var noen bindinger i denne sammenheng.

Senere har Sortland kommunes egen advokat påpekt at Kvannli trolig er inhabil, ettersom han har flere relasjoner til reineier Arild Pettersen Inga, som er Sortlands eneste yrkesutøver på dette feltet, sammen med kona Laila Inga. Kvannli har derfor blitt løst fra alle oppgave som har med arealplanen på Hinnøy-siden og forhold omkring steinbruddet på Kringelhøgda.

Nå viser det seg altså at Kvannli har så sterk interesse for nettopp reindrift at han gjerne vil jobbe med dette på heltid, som rådgiver for Sametinget. I utlysningsteksten til stillingen står det at jobben omfatter blant annet vurdering av saker knyttet til areal, plansaker og rettigheter. Dette innebærer blant annet dialog og prosesser overfor regionale og sentrale aktører og myndigheter, samt saksbehandling av virkemidler.

Akkurat disse forholdene var trukket frem som særlig viktig under arbeidet med arealplanen for Sortland, og konsulent Rolf M. Lossius mente å se at Kvannli la særlig sterk vekt på hensynet til reindrift, fremfor andre næringer og privatrettslige forhold på Hinnøya. Kvannli fikk sterk støtte for sine synspunkt i planarbeidet, inntil saken kom opp i kommunestyret. Med stemmene fra Høyre, FrP og SV ble mye av dette endret, men fortsatt er det forhold som ikke er endelig avklart.

Både Sametinget og Fylkesmannen har anket på vedtak som er gjort av politikerne i Sortland, og dette er særlig knyttet til Strand og Kringelen, der man ser ulikt på hensynet til reindriften.

De nye rådgiverne hos Sametinget kan også tillegges oppgaver innenfor småskala næringsutvikling, reindriftsbasert reiseliv, samt andre oppgaver tilknyttet Sametingets virksomhet. Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning. Kunnskaper om samiske samfunn, næringer og spesielt reindrift vil bli særlig vektlagt. Stillingen forutsetter samisk muntlig og helst samisk skriftlig kompetanse.

Ettersom det er to ledige stillinger som rådgiver for Sametinget, kan det altså skje at begge blir fra Sortland. Risten-Marja Inga (tidligere Kristine Marie Inga) og Rune Kvannli har begge en bakgrunn som vil være i samsvar med teksten i utlysingen. Det er imidlertid en rekke med godt kvalifiserte søkere, med flere advokater samt ansatte hos fylkesmannen i Finnmark.