Vil ha sutrefri sone

Næringslivet i Øksnes er mangfoldig og aktivt. Hele 70 medlemmer deltar i næringsforeningen og her vil man fokusere på det positive. Likevel blir eiendomsskatt en av hovedsakene fremover.

Nyvalgt styre i ØNF, Øksnes næringsforening, består av (fra venstre) Ssemjon Gerlitz, Martyna Donélieré, Hildegun Arntsen, Astrid Klo og leder Tove J. Hansen (foto: innsendt).

-Jeg er stolt over å lede Øksnes næringslivsforening med mer enn 70 aktive medlemsbedrifter. Og flere skal vi bli, sier nyvalgt leder Tove Hansen. Hun er engasjert og kjent for pågangsmot og godt humør. -Jeg er glad for å ha med nye friske krefter inn i styret, sier hun.

Nestleder Astrid Klo med ståsted i fiskerinæringen ved Gunnar Klo as. Hildegunn Arntzen har bred erfaring fra lokalt næringsliv. -Sammen med Martyna og Ssemjon blir vi et godt team. ØNF skal være en sutrefri sone hvor vi får ting til å skje med godt humør og pågangsmot, sier Tove J. Hansen.

Det nye styret i ØNF vil følge opp årsmøtets vedtak om å engasjere seg mer i næringspolitiske spørsmål. En slik sak er at det må fremmes sterkere krav om oppgradering av fylkesveien mellom Myre og Sortland. Den er i dårlig stand og trenger en fornyelse.

Videreføring av arbeidet med tilrettelegging og utvikling av reiselivet i Øksnes er en annen viktig sak. Det er enda ganske mye å ta tak i når det gjelder turisme og her ønsker man at politikerne kommer mer aktivt på banen.

Bransjegruppa for reiseliv i ØNF skal jobbe med å samle og organisere reiselivsbedriftene. Målet er et tettere samarbeid mellom reiselivsbedriftene og til det offentlige. Vesterålen Næringssamarbeid(VNS) blir en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å tilrettelegge og bedre arbeidsbetingelsene for bedriftene i Vesterålen og i Øksnes.

Det skal holdes minst 3 medlemsmøter årlig i ØNF, med tema som er tidsaktuell og som er av stor interesse for medlemsbedriftene. Til første møtet kan det være aktuelt å ha eiendomsskatt som tema, der kommunens politiske ledelse oppfordres til å si noe om framtidig nivå på eiendomsskatt i Øksnes.

Videre er nivået på kommunale avgifter på vann og avløp et aktuelt tema, med nye planer for vann og avløpssektoren. Viktig å få belyst hvilke konsekvenser dette har for næringslivet.

Det ble bestemt i styret før årsmøtet at det skulle utarbeides ny profilering og logo for ØNF. Handelsstandsgruppa får større ansvar for å følge opp aktiviteter som «Bubbelurdagene», Jul i Øksnes og Julegata.

-Det er viktig å stå sammen om tiltakene som tjener næringslivet og innbyggerne i Øksnes, sier Tove J. Hansen. Medlemsbedriftene må komme tidlig på banen og tipse ØNF om hva som er muligheter og utfordringer for næringslivet. -Sammen kan vi gjøre noe positivt og jeg vil forsikre om at alle henvendelser blir tatt seriøst, sier ØNF-lederen.