Hurtigmat i vindu

Nye søknadspapir til kommunen bekrefter langt på vei at både Peppes Pizza og BurgerKing vil etablere seg i Skibsgården, og her blir det uteservering og «mat i luka» direkte for bilistene.

Bildene som Klausen-gruppen har sendt til kommunen har hatt delvis utviskede logoer på skiltene. Vesterålnytt har lagt på logoene til Peppes og BurgerKing, og de passer helt perfekt i skissene som er utformet (foto: Klausengruppen AS).

Ingen involverte vil foreløpig bekrefte at det virkelig blir Peppes Pizza og BurgerKing som snart åpner i Skibsgården, men som Vesterålnytt og andre media skrev den 17. mars så tyder mye på dette. Klausen-gruppen har nylig sendt over flere bilder og illustrasjoner til Sortland kommune, og her fremgår det ganske tydelig at det er logoene til de nevnte selskapene som vil prege fasaden i fremtiden. Logoene er delvis utvisket, men har helt klare likehetspunkt med Peppes og BurgerKing.

Skibsgården vil altså utvide bygget mot sør, slik at det blir plass til en nye restaurant. I tillegg ønsker man å bruke deler av fortauet til uteservering. Dette betyr at man mister 5 parkeringsplasser, som ikke blir erstattet med nye.

Trafikken fra Strandgata mot Blåbrygga vil bli enveiskjørt forbi restauranten, slik at en bil kan kjøre helt inntil veggen og sjåføren hente pizza eller burger direkte gjennom en luke. Her blir det altså hurtigmat i ordets rette forstand. Så svinger man rundt utenfor Ekspedisjonen og kjører hjem med maten.

Klausengruppen AS mener denne omleggingen ikke er så stor at man trenger å søke om noen dispensasjon fra kommunen, selv om trafikkbildet endres og 5 P-plasser blir borte. Man mener hensynet til myke trafikanter ivaretas ved at det blir laget opphøyde gangfelt og bedre skilting av trafikken.

-Det må anses som svært verdifullt for Sortland som by at dette tilbudet etableres i sentrum, i stedet for i et av de nye forretningssentrene utenfor bykjernen. Dette er ikke bare et tilbud til barn og unge, barneparkering gjør at handelen i senteret og omkringliggende områder i sentrum styrkes. Samtidig vil den solrike og lune kroken mellom Skibsgården og Blåbrygga få et tilbud om
uteservering.

Dette blir et etterlengtet tilbud til Sortlands befolkning og tilreisende. Tilbudene samlet får ikke plass i eksisterende del av Skipsgården, det er derfor søkt om en utvidelse av arealet på ca 140 kvadrat mot sør. Det er dette arealet, samt de tiltak som må til for å etablere en trafikksikker «drive-throught», som medfører omlegging av fortauet, skriver Gunnar Klausen i søknaden til kommunen.

Slik tenkes uteserveringen ved den nye restauranten, der biler også kan kjøre helt inntil veggen for å hente mat i en luke (ill.: Klausengruppen AS)

For noen uker siden stiftet ledelsen i Skibsgården et nytt aksjeselskap med navnet Vesterålspizza AS. Formålet med dette er «utvikle, realisere og drifte pizzarestaurant i Skibsgården senter». Inntil videre er det Geir Abel Ellingsen som er styreleder her, mens Bjørn Heireng er hans vara. Ellingsen har også stiftet et annet selskap nylig, som har fått navnet Vesterålen Food AS, med formål om å drive restaurant i Skibsgården.

Det er AMJ-gruppen som har enerett i Nord-Norge for å starte opp avdelinger med peppes pizza og BurgerKing. Det er Bodø-mannen Alf Magnor Johannessen (47) som står bak dette selskapet. Direktør Espen Hoff i Peppes Pizza Norge sa nylig i en kommentar til Vesterålnytt at Sortland er et meget aktuelt sted for ny etablering.

Nettavisen VOL har skrevet om denne saken og spurt både Geir Abel Ellingsen og senterleder Bjørn Heireng om en bekreftelse på de to kjedene som skal etablere seg her. Disse vil foreløpig ikke kommentere saken. Heller ikke hos de nevnte kjedene er noen villig til å gi bekreftelse. Gunnar Klausen har sendt bildene til kommunen og påpeker at dette er vanlig fremgangsmåte når man ønsker å få godkjent skiltplan og underbygge en annen søknad.

Konkret søkes det om tillatelse til å etablere et bredere fortau (7 meter) som også skal benyttes som uteplass fra inngangen til Skibsgården og ned til Blåbrygga. I deler av dette området søkes det om å endre fortausbredden til 3 m (forbi drive through), i en lengde på 15 m. Fortauet vil deretter bli 6 m bredt nedover mot Blåbrygga. Trafikkbildet endres noe, da gata nedover mot Blåbrygga gjøres enveiskjørt.