Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vil ikke betale kryss

Krysset mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata må fornyes til en rundkjøring, før nye blokker kan bygges ved sjøen. Utbygger Steinsvik nekter imidlertid å betale noen andel for dette.

Dette krysset mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata er mye trafikkert, og ofte blir det køer her i rushtiden. Kommunen foreslår rundkjøring, men foreløpig er det ingen som vil betale for dette.

-Kjempenhøy Boliger AS avviser kravet om å påta seg kostnadsfordeling i forhold til kryss- og veiutbygging Fv82/Kjempenhøyveien. Det er i samfunnets interesse at kommunen engasjerer seg i en løsning som Nordland fylke og Statens Vegvesen kan akseptere, skriver utbygger Steinsvik i et brev til Sortland kommune.

Planene for Kjempenhøy Boliger betyr opp mot 100 nye leiligheter ved sjøen. I bestemmelsene for regulering krever kommunen og Statens Vegvesen at krysset opp mot Vesterålsgata skal være utbedret, før byggingen starter. Nordland fylke eier Vesterålsgata, men har ikke satt av penger for å oppgradere krysset her. Det betyr at pengene må fremskaffes lokalt.

-Det er allerede inngått utbyggingsavtale mellom Sortland Kommune og Kjempenhøy Boliger AS som ble undertegnet den 23. juni 2014. Avtalen regulerer partenes ansvar for vann og avløp til området, samt en del endringer langs Sjøgata og krysset mellom Sjøgata og Kjempenhøyveien. Partene har forpliktet seg gjennom den allerede inngåtte avtale, og det er ikke fremkommet nye momenter som vesentlig endrer grunnlaget for avtalen, påpeker utbyggerne.

-Når det er utarbeidet en plan for krysset mellom Fv82 (Vesterålsgata) og Kjempenhøyveien, bør det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Kjempenhøy Boliger, mener utbygger Ulv-Eirik Steinsvik.

Fra Sortland kommune er det kommet klare signaler på at alle utbyggere på Kjempenhøy må bidra for å utbedre krysset mot Vesterålsgata. Det kommer neppe særlig mye penger fra Nordland fylke, og dermed blir det kommunen og de private utbyggerne som må punge ut. Det er trolig snakk om flere millioner for å ordne krysset.

Spørsmålet er nå hvem som skal kreves for penger til denne omleggingen av vegen. Sortland senter skal bygge på en etasje med butikker i løpet av året, og kan få en ekstra regning fra kommunen. El-Team AS skal bygge nytt bak Kiwi og kommunen skal selv bygge brannstasjon like ved. Deretter kommer en stor utbygging av Nortura-tomta og eiendommen etter Sementvarefabrikken. Alle disse vil trolig bli avkrevd en andel.

Kjempenhøy Boliger AS skal altså realisere det største prosjektet, om et år eller to. Bak dette firmaet står Ulv-Eirik Steinsvik og tidligere lakseoppdretter Ragnvald Bent Eriksen fra Digermulen. Det blir nok likevel kjøperne av de nye leilighetene her, som må dekke inn en eventuell andel som kommunen krever for å utbedre Kjempenhøyveien.