Penger til friluftsliv

Nordland fylke har bevilget en del tilskudd til friluftsliv. Vesterålen har fått et par søknader innvilget. Vesterålen turlag har fått 25.000 kroner til «Lær i naturen» og Lovik skogsveiforening har fått 20.000 kroner til gapahuk. Ellers har Vesterålen friluftsråd fått 152.000 kroner til 4 ulike prosjekt. Base Camp Skogsøya er tildelt 30.000 kr (278.000,-), Kleiva-lekan 15.000,- (60.000,-), Tell-Tur 2017 70.000,- (480.000,-) og forprosjekt for friluftsport ved Lillevannet 37.000,- (520.000,-). Vesterålens andel av tilskuddene ble altså til sammen 197.000 kroner, av en samlet pott i hele Nordland på 1,5 millioner. Lofotens pott ble 360.000 kroner for 5 ulike tiltak. Det kom inn 90 søknader og en søknadssum på omlag 6,5 millioner kroner kom inn til Nordland fylke, forteller fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF). -Dette viser oss at det er en stor interesse og vilje til å skape aktivitet, og til å tilrettelegge for friluftsliv i Nordland, sier Noresjø.