Vil ha pengene tilbake

Byggmester Karl Behrens krever nå å få tilbake 200.000 kroner fra Sortland kommune, ettersom prosjektet med en stor boligblokk i Kvartal 13 er stanset og avtalene med kommunen er utløpt.

Her skulle det bli en park, da Sortland kommune eksproprierte eiendommer for vel 1,3 millioner kroner i 2015. Samtidig sa man nei til planene fra utbygger Karl Behrens og dermed er hele prosjektet stoppet opp. Behrens eier det hvite huset til venstre og tomta i forgrunnen midt i bildet.

Tanken om en park gjennom Kvartal 13 i Sortland by er blitt en føljetong uten ende. Ideen ble lansert og presset frem av tidligere teknisk sjef i Sortland, Ottar Skog, og fikk etterhvert støtte hos politikerne også. Til tross for en rekke protester og rettslige prøvinger ble ideen tvunget igjennom av kommunen. Nå kan det ligge an til nye runder i rettssalen, ettersom avtalen med utbygger Karl Behrens er utløpt.

-Avtalen mellom partene ansees som bortfalt, skriver advokat Stian Paulsen i et brev til Sortland kommune på vegne av Byggmester Karl Behrens AS. De 200.000 som ble innbetalt kreves nå tilbakeført, innen ti dager. Dette brevet ble sendt for 2 måneder siden og har hittil vært ubesvart av kommunen.

Sortland formannskap er innkalt til møte på torsdag og da er det satt opp en sak om Kvartal 13. Sakspapirene er unntatt offentlighet, men det er vel svært sannsynlig at det nettopp er kravet fra Karl Behrens som da skal drøftes. Han krever pengene tilbake, ettersom resten av avtalen ikke er blitt gjennomført. Det er snakk om 200.000 kroner, men også de juridiske forholdene omkring de gamle avtalene her.

Det skulle vært gjennomført et bytte av flere tomter i Kvartal 13, mellom Behrens og kommunen, men dette har ikke skjedd. De tidsfrister som var satt er forlengst overskredet og dermed er også avtalene i realiteten utløpt.

Da kommunen sa nei til byggesøknaden fra Behrens i fjor vinter, bad han om 3 års utsettelse og betenkningstid. Det ville ikke politikerne gå med på og gav bare åpning for 1 års utsettelse. Behrens har ikke akseptert dette og dermed er også hele den opprinnelige avtalen utløpt. Advokat Stian Paulsen i advokatfirma Wold har nå tatt saken, og slår fast overfor kommunen at Behrens anser hele saken som bortfalt og avsluttet. Men de 200.000 som er innbetalt, ønsker byggmesteren tilbake.

Park-ideen gjennom Kvartal 13 ble for 5 år siden tvunget igjennom av Sortland kommunestyre, til tross for sterk motstand og protester fra de som eide eiendommer i kvartalet. Det endte senere med rettslig ekspropriasjon, der eierne ble tvunget til å avstå en del av sine eiendommer. Kommunen måtte så betale erstatninger og de kom på vel 1,3 millioner kroner. Den rettslige prosessen var ferdig høsten 2015, men da stanset også det hele opp.

Byggmester Karl Behrens AS ønsket å bygge en stor boligblokk i Kvartal 13 og hadde inngått avtale med kommunen om dette. Han kjøpte «Normalsko-gården» for 2,5 millioner for flere år siden og ønsket å rive denne. Han løste selv ut en av eierne i Kvartal 13 for 800.000 kroner og skulle overføre denne tomta til kommunen. Som motytelse ville kommunen gi ham sin egen nabotomt og klarsignal for å bygge. Dessuten skulle altså Behrens betale 200.000 kroner ekstra.

Da Sortland kommune ikke ville godkjenne de siste endringene i byggesaken gav Behrens opp. Han fant ikke lønnsomhet i prosjektet. Kommunen stilte strenge krav til bygget, men krevde også at Behrens skulle betale for parken og fortauene rundt. Vilkår fra Vesterålskraft om en trafo midt i kvartalet, gjorde også planene svært komplisert.

Dette er bakgrunnen for den saken som politikerne nå får på bordet og som Sortland formannskap må ta stilling til på torsdag. Alternativet til å betale tilbake pengene som Behrens ønsker, er å sette seg ved forhandlingbordet eller gå til rettslige skritt. Uansett vil det bli mange flere episoder i «Soga om Kvartal 13».