Nytt sykehjem på Åse

Den heftige striden som er oppstått i Andøy om nytt sykehjem, fikk en uventet vri i dag. Flertallet i Andøy formannskap anbefaler å bygge nytt sykehjem på Åse, og støtter derfor ikke anbefalingen fra rådmannen om å velge Andenes. Knut Nordmo (Sp) la fram forslaget som ble vedtatt på vegne av Sp, Høyre og KrF.

Det er imidlertid kommunestyret som avgjør saken og der kan det bli et annet flertall, men foreløpig må «sørbygda» regne dagens vedtak som en halv seier. I forkant av møtet kom det da også en sterk uttalelse fra kommunelege Astrid Berthinussen Holm, der hun i en uttalelse til Bladet Vesterålen advarer mot flytting av sykehjemmet til Andenes.

Forslaget som ble vedtatt i formannskapet betyr at man ønsker å bygge 24 nye sykehjemsplasser og 8 dagplasser på Åse. I tillegg kommer 16 nye omsorgsboliger i bokollektiv ved Dahletun på Dverberg. På Andenes skal det samtidig bygges 22 nye omsorgsboliger i bokollektiv i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og Kiiljordheimen på skal fortsatt bestå.

Ordfører Jonni Solsvik tok ikke debatten i formannskapet negativt. Han mente at det uansett plassering er en gladsak for Andøy kommune at det nå bygges ut flere plasser innen helse og omsorg. Så får det bli opp til flertallet i kommunestyret å fastsette hvor nybyggene skal komme.

Fra Risøyhamn, Åse og Dverberg har det de seneste dagene vært mobilisert sterkt for å samle støtte til nytt sykehjem på Åse, fremfor Andenes. Flere hundre har deltatt i aksjoner og på sosiale medier, så det er helt uvisst om flertallet i kommunestyret endelig vil lande på Andenes eller Åse.