Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Advarer mot fiskerilinje

Lofoten advarer nå mot at det startes nye tilbud innen fiskerifag ved Sortland videregående skole, avdeling Myre. Dette vil utarme skolen på Gravdal, frykter man i Lofoten. Det er neppe stort nok elevtall for begge tilbudene på sikt.

-Slik planene i Vesterålen er lagt fram, blir det konkurranse om elevene, sier Vestvågøy-ordfører Remi Solberg til Lofotposten. Til møtet i Lofotrådet førstkommende torsdag inviterer han regionrådet om å advare mot å svekke fiskeriutdanningen på Gravdal.

Solberg mener nordfylket kan bli sittende igjen med en fiskeriutdanning som trues av lav elevtilgang begge steder, dersom et konkurrerende tilbud i Vesterålen får grønt lys fra fylkestinget.

Over flere år har søkningen til «Fiske og fangst» ved Vest-Lofoten videregående skole ligget mellom 15 og 20 elever. En tredjedel av disse kommer fra Vesterålen. Søkingen fra de to regionene har gitt et stabilt rekrutteringsgrunnlag for fiskeriutdanningen i Lofoten, sier ordfører Solberg.

Ifølge fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap), er forutsetningen for å godkjenne et utdanningstilbud i Vesterålen at det skjer i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole. Hun understreker at det ikke er aktuelt å bygge et nytt fagmiljø på Myre lik det som er på Gravdal.