Advarer mot fiskerilinje

Lofoten advarer nå mot at det startes nye tilbud innen fiskerifag ved Sortland videregående skole, avdeling Myre. Dette vil utarme skolen på Gravdal, frykter man i Lofoten. Det er neppe stort nok elevtall for begge tilbudene på sikt.

-Slik planene i Vesterålen er lagt fram, blir det konkurranse om elevene, sier Vestvågøy-ordfører Remi Solberg til Lofotposten. Til møtet i Lofotrådet førstkommende torsdag inviterer han regionrådet om å advare mot å svekke fiskeriutdanningen på Gravdal.

Solberg mener nordfylket kan bli sittende igjen med en fiskeriutdanning som trues av lav elevtilgang begge steder, dersom et konkurrerende tilbud i Vesterålen får grønt lys fra fylkestinget.

Over flere år har søkningen til «Fiske og fangst» ved Vest-Lofoten videregående skole ligget mellom 15 og 20 elever. En tredjedel av disse kommer fra Vesterålen. Søkingen fra de to regionene har gitt et stabilt rekrutteringsgrunnlag for fiskeriutdanningen i Lofoten, sier ordfører Solberg.

Ifølge fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap), er forutsetningen for å godkjenne et utdanningstilbud i Vesterålen at det skjer i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole. Hun understreker at det ikke er aktuelt å bygge et nytt fagmiljø på Myre lik det som er på Gravdal.