Kan ta inn 21 millioner

Om Øksnes kommune innfører eiendomsskatt så kan kommunen ta inn opp mot 21 millioner i året, viser nye beregninger. Det er ut fra topp nivå på innkrevingen med 7 promille av taksten.

Øksnes kommune har hittil ikke krev inn skatt på eiendommer, men potensialet er stort, kanskje særlig på næringsbygg som Biomar. Kommunen vil kunne hente inn opp mot 21 millioner i året, og da er spørsmålet om politikerne fortsatt vil takke nei.

I dagens kommunestyremøte på Myre har lokalpolitikerne fått noe å tenke på, der en utredning fra KS viser at det er mulig å hente inn et sted mellom 17 og 21 millioner kroner i eiendomsskatt. Dette ut fra en «normal» taksering av eiendommene og en skattesats på 7 promille av verdien. Om man starter mer forsiktig, med bare 2 promille, vil det bli 5-6 millioner ekstra i kommunekassen.

Øksnes er eneste kommune i Vesterålen som ikke har eiendomsskatt. Andøy krever inn 7 promille fra sine innbyggere med eiendom, mens Sortland og Hadsel ligger litt lavere med 5,7 og 6,5 promille. Bø er mer forsiktig og krever bare inn 4 promille av takstgrunnlaget.

Gjennomsnittlig eiendomsskatt for Ola og Kari Nordmann ligger i år på 3.785 kroner. Lokalt er det innbyggerne i Andøy betaler mest for sine eiendommer, med en gjennomsnitts bolig må ut med 6.216 kroner. Det kunne Helge Høwe fra KS (Kommunesektorens organisasjon)  fortelle til kommunestyret i dag. En skriftlig innføring om dette ble også forelagt politikerne.

På saklisten står ellers en revidering av budsjettet med rapport som tilsier at man må finne rom for å kutte opp mot 14 millioner. Det betyr nok både merkbare og smertelige kutt på flere sektorer i Øksnes. Da kan det bli fristende å heller se på nye muligheter for å skaffe inntekter til kommunen.

Om Øksnes bestemmer seg for å innføre en slik skatt, må man først taksere eiendommene. Det vil bli en engangskostnad på kanskje 2-3 millioner. Deretter vil det tikke inn årlige millionbeløp ut fra hvilken promille politikerne bestemmer. Potensialet er altså med maksimalt skattetrykk opp mot 21 millioner.

Noen kommuner har bare eiendomsskatt på næringsbygg, mens andre har også på boliger. Det kan være ulik skattesats på bedrifter og private. En vanlig bolig i Øksnes, på 120 kvadrat boareal, kan på denne bakgrunn forvente å få en skatt på fra 3.785 kroner. En bedrift vil trolig få langt større skattebeløp, med kanskje flere titalls tusen kroner, ut fra størrelse og verditaksering. Store bedrifter som Biomar, vil her kunne forvente en saftig ekstraregning om Øksnes innfører eiendomsskatt.

Helge Høwe antydet for kommunestyret at skatten fra Biomar kunne bli på opp mot en million, om eiendommen deres takseres til ca 500 millioner kroner og skatten utgjør 2 promille. Vesterålskraft har også store eiendommer i Øksnes. Om taksten her lander rundt 300 millioner kroner, vil dette gi kommunen opp mot 600.000 i skatteinntekt.

Kommunestyret i Øksnes har i dag bare hatt dette som en orienteringssak. Ingen har konkret foreslått å innføre eiendomsskatt. Det er faktisk flere politikere som tidligere har uttalt seg klart imot dette. Ordfører Karianne Bråthen har tidligere uttalt til media at hun er skeptisk og at Arbeiderpartiet i Øksnes er nokså delt i synet på eiendomsskatt.

Spørsmålet er om man ellers får budsjett og økonomi til å gå opp, med store behov innen skole og helseomsorg. Mangler det penger i kommunekassen, kan det være en lett og sikker måte å skaffe nye inntekter på, ved å innføre eiendomsskatt.