Andøy får 80 mill

Etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon søkte kommunen om 150 million i omstillingsmidler fra regjeringen. Nå er svaret kommet og det ble «bare» 80 millioner. -Hvis 80 millioner kroner er det staten mener er rammen for omstillingsprogrammet er jeg både skuffet og overrasket over det, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik til NRK.

-Når vi søkte om et omstillingsprogram til 150 millioner kroner, anså vi det sett på bakgrunn av utfordringene vi står oppi som et minimum til hva vi skal kunne levere gjennom en omstillingsperiode. Det er drøyt halvparten av det vi søkte om, sier Solsvik.

Pengene vil kommer ved at regjeringen bevilger 15 millioner kroner i revidert statsbudsjett, i tillegg til de 5 millionene som allerede er kommet. I årene som kommer vil det bli bevilget 60 millioner til. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener Nordland fylke også må stille opp med midler, i tillegg til det som kommer fra staten.

-Med mindre det er noe mer enn det som har kommet nå i dag som jeg ikke er kjent med, er ikke dette en solid pakke og den møter ikke de omstillingsbehovene som ligger i kommunen. Jeg sitter med en følelse av at man her ikke tar det ansvaret man har, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland til NRK.

Ut over de 80 millionene er det blitt kjent at NAROM, Andøya Space Center, får en ekstra bevilgning på 6,6 millioner fra regjeringen.

Reaksjonene i Andøy har vært ganske negative, da man håpet på en virkelig solid støttepakke for å bidra til omstilling etter flystasjonen. Også lederen i Andøy Høyre, Yngve Laukslett, reagerer med frustrasjon over eget parti. Han har orientert valgkomitéen i Andøy Høyre om at han vil trekke seg på kommende årsmøte. Laukslett oppgir moderpartiets svik overfor Andøy-samfunnet som årsak.