Vil ha ny tunnel

Tunnel under Sortlandsundet må være et fremtidig prosjekt, som man allerede nå må begynne å jobbe for. Det forslaget fikk stor oppslutning i Sortland kommunestyre forleden.

Einar Mårstad synes tunnel under Sortlandsundet er en god ide (illustrasjonsfoto).

Lokalpolitikerne i Sortland tenkte høyt om fremtiden, under møtet i kommunestyret torsdag. Noen av forslagene var mer spenstige enn andre.

– Vi har jo ei bru. Den kan bli gangbru, dersom det bygges tunnel, kommenterte Einar Mårstad (H).

Forslaget ble lagt frem av Sortland Høyre, som et av mange til den nye «samfunnsplanen» for Sortland.

Planen skal gjelde for de kommende 12 år, og tar derfor opp mange ulike tema.

– Vi trenger ikke finansiere en tunnel i dag, men den må være med i planene våre. Da kan vi få finansering, sa Mårstad.

Forslaget fra Høyre ble senere bakt inn i et nytt forslag, der SP, AP og SV også stilte seg bak.

Da var ordet tunnel tatt ut og erstattet av «alternativ kryssing».

– Vi må jo også se på infrastruktur og veien ut av Sortland. Her kommer det inn med fremtidig tunnel under Sortlandsundet, sa Beate Bø Nilsen (H).

Forslaget om «alternativ kryssing av Sortlandsundet» fikk 23 stemmer i kommunestyret, da 4 politikere fra Rødt og MDG ikke stemte for.

De samme partiene ville heller ikke vedta at ei ny havn skal legges til Kringelen.

Christoffer Ellingsen (Rødt) påpekte at havnesaken ikke er vedtatt og heller ikke plassering.

Han fikk støtte av politikerne fra Rødt, MDG og FrP, men flertallet i kommunestyret ville ha med lokaliseringen allerede nå.

Ny havn og «Blå hub» skal legges til Kringelen, slår flertallet fast.

Dette står altså i det planforslaget som legges straks ut til offentlig høring, slik at alle kan si sin mening om det.

Planen legger opp til at mye av fremtidig «bygg og bo» i Sortland kommune skal konsentreres omkring Sortland, Strand og Sigerfjord.

Bakgrunnen for dette er ønske om å ta hensyn til klima og miljø, slik at det blir mindre biltrafikk og flere kan gå eller sykle.

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsfristen settes til 9. januar 2022. Du kan lese mer om planen på denne linken.