Stanser Bø-avtale

Regjeringen Støre stanser avtalen som forrige regjering inngikk med Bø kommune. Det betyr at Bø ikke vil få dekket tapt inntekt, etter at kommunen selv valgte kutt i formueskatten.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram kutter avtale med Bø (foto: KMD, Trond A. Isaksen).

− Det er urimelig om andre kommuner skal finansiere reduserte inntekter for Bø som følge av redusert formuesskatt.

Regjeringen vil derfor ikke kompensere kommunen for eventuelle tap som følger av redusert formuesskatt i 2022, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Fredag sendte derfor departementet brev til ordføreren i Bø, der man varsler innstrammingen.

Kommuneproposisjonen for 2021 varslet at kommuner som velger å benytte seg av lavere skattesatser på inntekt og formue fra personlige skattytere enn maksimalsatsene, vil få en korreksjon i skattetallene i skatteutjevningen.

Det korrigerte skattegrunnlaget vil være et anslag på hva skatteinntektene vil være med maksimal skattesats.

Siden ikke alle effekter av å redusere sats på formuesskatt var kjent, besluttet den forrige regjeringen å kompensere deler av det anslåtte tapet for Bø kommune i 2021 og 2022.

− Bø har budsjettert med disse inntektene, og det vil være krevende for kommunen om disse inntektene for 2021 faller bort nå.

For å sikre forutsigbarhet vil også denne regjeringen dekke deler av Bøs tap for 2021, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringen vil komme tilbake til størrelsen på denne kompensasjonen i 2021 når vi har tall over tap som følger av redusert formuesskatt i kommunen

Det er en del av det kommunale handlingsrommet at kommuner har anledning til å redusere formuesskatten for sine innbyggere.

Det er likevel den enkelte kommunen som må bære belastningen av redusert formuesskatt hvis de velger å gjøre dette.

Neste år har Bø kommune mulighet til å endre vedtaket om redusert formuesskatt for 2022.

− Dersom kommunen velger å ikke gjøre dette, er det kommunens egen prioritering.

Jeg mener det blir feil at kostnadene da skal veltes over på andre kommuner, sier Gram.