Selger kraft-aksjer

Et enstemmig kommunestyre i Bø vedtok i går å selge sin aksjepost på 35% i Vesterålskraft. Kjøperen må være fra Vesterålen og gjerne innen samme bransje – som f.eks. Trollfjord AS.

Ordfører Sture Pedersen i Bø kommune vil ha regionalt kraftselskap (foto: Høyre).

Bø kommune skal også bruke sin forkjøpsrett på VK-aksjene som Øksens vil selge. Dette er en post på 30% i Vesterålskraft.

Transaksjonen blir dermed salg for 250 millioner og kjøp for 215 millioner kroner.

Summert vil Bø kommune dermed sitte igjen med en netto på 35 millioner, som vil gå inn i kommunekassen.

– Vi har hele tiden sagt at vi ønsker en regional løsning, sier ordfører Sture Pedersen i en kommentar til Vesterålnytt.

Vedtaket fra kommunestyret sier ikke noe om hvem Bø vil selge til, men det er jo Trollfjord og Hadsel kommune som er nærmest her.

Lofotkraft AS ønsker å kjøpe aksjer i Vesterålskraft og har så langt fått positivt svar fra Øksnes.

– Vi har åpne møter om dette og ser det som viktig at prosessen er åpen, påpeker ordfører Pedersen.

Han misliker at både Sortland og Hadsel bare holder lukkede møter, der man ikke slipper ut de vedtakene som gjøres.

– Jeg har hørt at Sortland også jobber med å finne private investorer som vil ta en aksjepost i Vesterålskraft.

Dette synes jeg ikke noe om, da vi bør kunne holde dette selskapet i offentlig eie innen regionen, sier Sture Pedersen.

Sortland kommunestyre fikk en orientering fra ordfører Karl-Erling Nordlund i går, men bak lukkede dører.

Ordfører Nordlund vil ikke si noe som helst om hva Sortland kommune planlegger, inntil man har en endelig konklusjon.

Siste ord i aksjesaken er ikke sagt, men mye blir avgjort i løpet av november.

Tanken fra Bø om å kjøpe alle VK-aksjene fra Øksnes, kan bare gjennomføres dersom ikke Sortland også melder seg på med forkjøpsretten.