75 nye jobber

Slakteriet som skal bygges av Holmøy Maritime vil gi 75 nye arbeidsplasser. Hensynet til dette var avgjørende for et klart ja til selskapets ønske om egen vannledning fra Lilandsvannet.

Holmøy Maritime AS skal snart starte eget slakteri for laks (innfelt) med ca 75 arbeidsplasser.

Flertallet i Sortland kommunestyre gav torsdag klarsignal for en egen privat vanntilførsel for Holmøys slakteri.

Det var imidlertid et knepent flertall, med de 15 stemmene fra SP (7), AP (5) og SV (2) og FrP (1). Det var 13 som ikke var enig i dette.

Kommunedirektøren skal nå forhandle frem den endelige avtalen med selskapet og signere denne på vegne av kommunestyret.

Konkret betyr dette at Holmøy Maritime AS kan legge en egen ledning direkte fra Lilandsvannet ved Maurnes og til sitt nye anlegg.

Her skal det etableres et privat renseanlegg, slik at slakteriet sikres fullgod og stabil vannforsyning.

Prosjektet er beregnet av Holmøy til å koste et sted mellom 20 og 25 millioner.

Sortland kommune får rett til å hente renset vann fra Holmøy, dersom det oppstår en krise med tilførselen fra Storvannet.

Da vil man kunne hente vann tilbake over Sortlandsundet til å forsyne byen.

Partiene Rødt og Høyre fremmet forslag om å utsette saken, for å få nærmere utredning om andre alternativ.

Dette fikk ikke oppslutning fra flertallet i kommunestyret.

– Etableringen i Holmen er kjærkommen for det lokale arbeidsmarkedet, sa Fred Frivåg (AP).

Han påpekte at Holmøy har muskler til selv å bygge vannforsyningen, og da må kommunen legge til rette for dette.

– Dette er privat og offentlig samarbeid konkret og Senterpartiet er positiv, sa Berit Tunstad (SP).

Hun påpekte at Holmøys nye vannledning også vil sikre kommunens beredskap.

– Hvordan er likhetsprinsippet for næringslivet, spurte Beate Bøe Nilsen (H).

Hun var skeptisk til avtalen og hvilke konsekvenser dette får for fremtidige spørsmål i samme gate.

Kommunalsjef Terje Kili påpekte at kommunestyret tidligere har vedtatt å ikke bygge ny dam og heller satse på Lilandsvannet.

Dette har vært viktig for beredskapen, om det skulle skje et uhell med forurensing ved Storvannet.

Politikerne vedtok ikke noe nytt om Storvannet, og det blir dermed liggende som i dag, nedtappet og uten demning.