Vedtok 3 timer P-fri

Politikerne i Sortland har vedtatt å innføre avgift på parkering i sentrum, når bilen står mer enn 3 timer på samme plass. Dette skjer etter at private gårdeiere har innført samme ordning.

Slike skilt vil etterhvert bli vanlige i Sortland by fremover (illustrasjonsbilde).

Skibsgården og Handselparken er to av kjøpesentrene i Sortland by som allerede har innført tidsbegrenset fri parkering utenfor sine butikker.

Dessuten er det blitt P-avgift ved bussterminalen og i bankkvartalet. Begge disse i regi av private grunneiere.

Sortland kommune har lenge holdt igjen, men nå er situasjonen blitt slik at presset mot de gratis plassene er blitt et problem.

På denne bakgrunn var det bred enighet da Sortland kommunestyre drøftet saken torsdag.

Med stemmene fra SP, AP, Rødt, SV og MdG vedtok politikerne å støtte forslaget fra administrasjonen om å innføre 3-timersregelen.

Sentrum av Sortland by vil snart få begrensning til 3-timers fri parkering på kommunale plasser.

Fra Høyre og FrP ble det ikke noe konkret motforslag på gateparkeringa, selv om man her mente at det var andre muligheter som burde jobbes med først.

Flere av politikerne la vekt på Sortlands posisjon som handelsby, der kundene har behov for parkering nær post og butikker.

Da kan ikke gateparkeringen beslaglegges av biler som står langtidsparkert hele dagen eller flere dager i strekk.

Høyre foreslo å ha fri parkering på kommunens eiendommer, som Bankplassen. Dette ble ikke vedtatt.

Dermed ender man opp med at Sortland by gir 3 timer gratis tid, både i gatene og på parkeringsplassene, mens det blir avgift etter dette.

For kommunen vil omleggingen koste en del penger og man må trolig regne med å bruke 2 millioner kroner for å legge planer og gjennomføre skilting.

Ordningen blir dermed ikke effektiv før sommeren 2022.

3-timersregelen skal kun gjelde i bysentrum, fra Havneterminalen til Handelsparken.

Området ved Sortland rådhus og Sortland hotell vil trolig også omfattes av begrenset parkeringstid.