Vil ha litt LoVe-olje

Landsmøtet i Arbeiderpartiet har åpnet for å se på konsekvenser av oljeleting i «Lofoten VI», altså utenfor Røst. Resten av sokkelen ved Vesterålen og Lofoten berøres foreløpig ikke.

Utsendinger fra hele landet var i helga samlet for landsmøte i Arbeiderpartiet. Fra Nordland deltok tre fra Vesterålen. Siv Dagny Aasvik fra Hadsel (t.v.) pluss Sonja Steen og Arild Inga fra Sortland (foto: Nordland AP). 

Vesterålen var godt representert i delegasjonen fra Nordland under landsmøtet til Arbeiderpartiet. Både fylkesordfører Sonja Steen, Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik og reineier Arild Inga deltok på landsmøtet. -Dette er Norge viktigste politiske verksted, mener Sonja Steen.

En av sakene det var knyttet spenning til på forhånd, var olje i LoVeSe. Kompromisset som var lansert på forhånd, der man ikke berører fiskefeltene langs Vesterålen og Aust-Lofoten, fikk som ventet flertall. Avstemningen viste 214 for og 86 stemmer mot. En av de tydeligste talerne for dette kompromisset var Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik.

Det betyr at man bare vil åpne for konsekvensutredning utenfor Røst nå, i det som kalles «Nordland 6».  Man vil frede Nordland 7 (Vesterålen) og Troms 2 i neste periode. Forslaget legger også opp til en 50 kilometeres oljefri sone rundt Lofotodden, samt oljefri sone i Vestfjorden.

Nord-Norge og landet ellers er delt i synet på denne saken og slik er det også lokalt i AP. Fra AUF og miljøbevegelsen er man sterkt imot at deler av LoVeSe nå kan bli åpnet for oljeleting. Men med vedtaket fra APs landsmøte vil det nå være stort flertall på Stortinget for å slippe oljeriggene nærmere Lofoten, helt i vest.

Mange andre tema var også drøftet på APs landsmøte. -På fredag vedtok vi en egen uttalelse om «By og land, hand i hand». Her viser vi hvor gode Arbeiderpartiet er på å lage ny og relevant politikk for byene og for distriktene, forteller Arild Inga.

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for nordområdene. Det vil gi muligheter for hele landet. Arbeiderpartiet vil ha en ny nordområdesatsing for arbeid, kunnskap, infrastruktur, ny teknologi og industri.

-Med Høyre og FrP i regjering har nordområdesatsingen stoppet opp. Norge trenger en ny regjering som prioriterer nord. Arbeiderpartiet vil løfte nordområdesatsingen gjennom en ny handlingsplan for nordområdene, understreker Siv Dagny Aasvik.

-Verdiskapingen i nord må økes. Utnyttelse av ressursene i nord skal gi størst mulig regionale ringvirkninger. Slik legger nordområdepolitikken grunnlaget for framtidens arbeidsplasser. Det er viktig at råvarene kan videreforedles i større grad i regionen og at bedriftene er høyere i verdikjeden enn i dag. Sjømat, romfartsteknologi, kraftforedlende industri, mineraler og reiseliv er blant områdene hvor landsdelen har fortrinn, sier Arild Inga.

-Fiskeriressursene skal tilhøre fellesskapet, fiskerflåten skal være fiskereid og nasjonalitetskravet skal opprettholdes. Arbeiderpartiet sier nei til evigvarende kvoter. Det er jeg svært godt fornøyd med, understreker Aasvik.

-Nordområdene er en viktig energiregion med vannkraft, vindkraft, olje og gass. Videreutvikling av disse i nordområdene skal gi større ringvirkninger og oppdrag til lokalt og regionalt næringsliv, påpeker Sonja Steen.