Klo vil ikke filetere

Øksnesavisa skrev fredag at en av de mest sentrale fiskekjøperne i Øksnes, Gunnar Klo AS, tenker på å stanse filetproduksjonen. Fra i fjor gikk bedriften inn i kun sesongbasert filetdrift. Fabrikken blir da ikke lønnsom. Nå skal det dessuten bygges en ny filetfabrikk på Myre, i regi av selskapet Primex AS, der Myre Fiskemottak AS er «i kulissene». Nå antydes det at Klo kan komme til å gå inn i et samarbeid med Primex-fabrikken, slik at det for fremtiden blir en felles filetfabrikk. -De siste årene har vi hatt aktivitet på filetavdelingen bare tre måneder i året. Ellers har lokalene stort sett stått tomme. Det er for dyrt å la lokaler og utstyr stå ubrukt store deler av året, sier disponent Gunnar Jarl Klo til Øksnesavisa. Klo presiserer at de ikke har tatt en endelig beslutning. Bedriften har drevet fiskekjøp og filetproduksjon nokså sammenhengende fra 1950-tallet. Det hører med at Gunnar Klo AS har søkt om tillatelse til å kjøpe egne fiskekvoter og båter, noe landsindustrien normalt ikke har adgang til.