Sandes FAU klager

Striden om nedlegging av ungdomstrinnet ved Sandnes skole løper videre. Nå ber FAU (foreldreutvalget) om at fylkesmannen i Nordland ser på saken. Foreldrene mener Hadsel kommune har gjort flere feil. Blant annet har ikke hver berørte elev og foresatte fått melding ennå om flytting av skolested. Det er antydet at Sandnes skole kan kutte 6,6 lærerstillinger ved nedleggelse av ungdomstrinnet, og det mener FAU er alt for mange. Foreldrene stiller også spørsmål ved prosessen, der FAU har hatt liten medvirkning. Rektoren ved Sandnes skole har dessuten forlatt stillingen. Rådmann Ola Morten Teigen har ellers avslått søknaden fra en foreldregruppe om å få leie deler av skolebygget, der man ønsker å starte opp privatskole fra høsten. Flere ønsker å la ungdommene gå på en Montessori-skole på Sandnes, fremfor å ta skolebussen til Stokmarknes.