Nye sjøhus i Skipnes

Øksnes vestbygd har flere idylliske nedlagte fiskevær, som mest brukes som feriested. Skipnes er kanskje det mest aktive og her vil det snart kommer flere nye sjøhus inne i vågen.

Arkitektene hos Stein Hamre arkitektkontor AS mener de nye sjøhusene i Skipnes vil ta seg slik ut i måneskinnet, når de står ferdige. Nærheten til sjøen er viktig og en egen brygge hører da med.

Det er selskapet «Skipnes vel Roligheten AS» som søker om godkjennelse for dette nå. Dette firmaet eies av familien Rørtveit, som jo har vært helt sentrale i driften av Fiskeværet Skipnes de seneste tiår. Øystein, Trond, Johannes og Jostein har alle etternavn Rørtveit og er aksjonærer. Søknaden til Øksnes kommune er skrevet av Frøydis Rørtveit Stensvik, som har vært en av de aktive driverne av butikken, puben og overnattingen.

-Tegningene er utformet av Stein Hamre arkitektkontor AS og viser sjøboder som har et tradisjonelt utseende med en moderne vri. Vi er fornøyd med resultatet og mener at dette vil passe godt inn på Skipnes, skriver Frøydis Rørtveit Stensvik i sin søknad.

Rammesøknaden gjelder for 6 sjøboder og 3 naust plassert inne i vågen på Skipnes, i samsvar med en reguleringsplan fra 2009.

-Vi velger å sende en felles søknad om rammetillatelse for alle sjøbodene og naustene for å sikre at disse får samme utseende. Skipnes vel Roligheten AS selger tomtene og hver eier vil selv stå som tiltakshaver for bygging av sin egen sjøbod eller naust. De vil dermed søke om tillatelse for igangsetting selv, skriver Frøydis Rørtveit Stensvik.

Søknaden gjelder 6 sjøboder der 5 av disse vil ha en BYA på 52 kvm som reguleringen tilsier og man ber om dispensasjon på at en av sjøbodene får en BYA på 75 kvm. -Den sjøboden som blir noe større enn de andre ligger på en større tomt der vi mener dette vil passe godt inn i terrenget. Vi velger da å ikke realisere rekkehuset i 2 etasjer opp ved veien. De 3 naustene bygges i henhold til regulering på maks 40 kvm i grunnflate.

Foran sjøbodene skal det bygges tradisjonell trekai. Det vil være en sammenhengende kai foran de tre første sjøbodene og en sammenhengende kai foran de tre innerste sjøbodene, mellom disse vil det bygges en vandring i samme stil som det finnes på Fiskeværet Skipnes. Kaiene vil være åpen for fri ferdsel og det vil for adkomst bygges en felles trapp og en felles rampe fra veien og ned til kaiene, forteller Føydis R. Stensvik i søknaden.

De nye sjøbodene vil komme nedenfor det gamle samfunnshuset (til høyre i bildet) i vågen på Skipnes. Her blir det også en helt ny kai i fronten.

Fiskeværet Skipnes har til nå fremstått som et autentisk historisk bygningsmiljø, der gamle rorbuer har gitt husly for tilreisende om sommeren. De andre byggene langs bryggekanten er også av eldre dato og selve kaia er også bevart i store trekk, selv om det er gjort en del fornying og oppgradering. I fjor ble det også boret etter vann på Skipnes, slik at vannforsyningen nå skal være tilfredsstillende, selv med øket antall tilreisende om sommeren.

Skipnes er viden kjent for sitt særegne miljø og idylliske stil, og hver sommer samles padlere fra hele landet her for å delta i ASKR (Arctic Sea Kayac Race). Hurtigbåten i Vestbygda har også rute som inkluderer Skipnes, slik at man kan dra hit fra Myre eller Skjerfjorden. Skipnes ligger på Tindsøya, der man også finner det fredede fiskeværet Tinden.