Fjernstyrt oppdrett

Holmøys oppdrettsanlegg blir nå fjernstyrt fra den nye basen i Hognfjorden, der man har tatt i bruk moderne teknologi for å ha best mulig kontroll med det som skjer ute i merdene.

Eidsfjord Sjøfarm AS er en del av Holmøy-konsernet og oppdretterne kan nå følge laksen i merdene fra kontrollrommet ved den nye basen på Holmen i Hognfjord. Byggearbeidene er ikke ferdig ennå, men store deler av bygget er allerede tatt i bruk.

Fra kontrollrommet kan de ansatte overvåke sjøtemperatur og havstrømmer, og på dager med dårlig vær og landligge har de god oversikt over fisken og at anlegget ligger slik det skal. Små vanntette kamera er montert nede i merdene, og dermed spilles lakselivet «minutt for minutt» på skjermene hos Holmøy. I tillegg kommer en rekke måleapparat og sensorer, som sender fortløpende informasjon inn til datasentralen.

-Det meste foregår herfra, fra koordinering av vedlikehold, fôrbestilling til kontroll av anlegg og fôring. Vi har mulighet å styre ti lokaliteter herfra, men for tiden har vi kun fire koblet opp, forteller produksjonsleder Rolf-Arne Reinholdtsen til nettavisen iLaks.

Også sikkerheten til de ansatte ute på flåtene er blitt bedre. Ved hjelp av en kombinasjon av kamera og teknologi har de til enhver tid kontroll på personalet fra sentralen. -Når alarmen går i sentralen kan vi raskt finne ut hvor og hvem det gjelder. Sentralen blir et knutepunkt hvor vi kan styre operasjonen fra hvis uhellet skulle inntreffe, fortsetter Reinholdtsen.

I likhet med flere andre oppdrettere er Eidsfjord Sjøfarm i gang med å bygge opp sin egen fôrsentral. Like over nyttår flyttet selskapet inn i nye lokaler på Holmen utenfor Sortland. Her har de etablert egen sentral, hvor all fôring ved selskapets lokaliteter i Vesterålen styres fra. Etter hvert skal også lokalitetene i Sifjord på Senja og Hamneidet i Nord-Troms tilknyttes sentralen.

-Fordelene med å styre fôring via en felles sentral, er at vi kan spisse inn fagmiljøet rundt dette med fôr. Vi får dermed brukt kompetansen til ansatte på det de er god på. Dermed kan vi følge fisken tett fra smolt til slakteklar laks, utnytte fôringsdagene og forbedre fôrfaktoren, forteller daglig leder hos Eidsfjord Sjøfarm, Roger Simonsen, til iLaks.

Han legger til at det er viktig med kontinuerlig kontroll på laksens appetitt, for å unngå at fôr går til spille, samt sjekke oppførsel og fiskevelferd som en løpende del av produksjonen.