Vil ha 72 nye boliger

Myrland boligfelt kan bli utvidet sørover med 72 nye leiligheter, om Steinsvikhus får klarsignal for sine nye planer på Sortland. Det blir da bygg med 9, 6 eller 4 boenhet i hver.

Sør for rekken av nye leiligheter i «Myrland I» kan et nytt felt komme i nær fremtid. De nye byggene blir litt justert i formen fra de eksisterende, men utseende blir ikke vesentlig annerledes enn den rekken som vises på bildet.

Det er Steinsvikhus og entreprenør AS som allerede eier de 20 målene med tomtegrunn i Myrland sør, og som nå har tegnet inn nye bygg. Mulighetsstudien viser 72 leiligheter på området som er på ca 20 mål.

Et helt tilsvarende felt er nettopp ferdig utbygd og solgt ut til nye beboere. Nå er derfor utbyggeren klar til å ta fatt på neste del, som kalles «Myrland II».

For Steinsvik betyr dette at selskapet nå planlegger 94 leiligheter i sjøkanten på Kjempenhøy og 72 oppe i Myrlands-feltet. Firmaet er dermed desidert største utbygger på Sortland for hus som inneholder flere boenheter.

Leilighetene på Myrland får enten to eller tre soverom og blir satt sammen som vertikaldelte ni-, seks- eller firemannsboliger. Situasjonsplanen følger det stramme rutemønsteret, som er karakteristisk for eksisterende bebyggelse og vegstrukturer i området.

Ny veg mellom Myrland I og Myrland II gir adkomst til området fra øst. Tanken bak plassering av ny boligbebyggelse og tilhørende garasjer, har vært å opprettholde romsligheten og utsikten til bakenforliggende bebyggelse. I tillegg har det vært viktig å legge vekt på gode fellesarealer.

Fellesarealene kan oppleves som en sentral grønn struktur, som er sammenhengende gjennom hele området. Den grønne strukturen utvider seg i tre romslige lekearealer og to mindre
plasser. Gangarealene ligger i tilknytning til den grønne strukturen og binder hele området sammen.

Leilighetene er fordelt på 2 ni-mannsboliger, 3 seksmannsboliger og 9 fire-mannsboliger. Til sammen blir det altså 14 hus, som vil inneholde 72 nye leiligheter. Dette kan selvsagt justeres senere, sier utbygger.

Slik vil de nye 4-mannsboligene se ut på sørfasaden. Balkongene vil ligge utenpå, men samtidig delvis inntrukket i fasaden. Hver leilighet blir på 92 kvadrat brutto og får 3 soverom (foto: ark. Remmen og Einevoll, Nordbohus).

Leilighetene er utformet etter de samme prinsipper som på Myrland I, men det er lagt vekt på å tilføre området nytt arkitektonisk uttrykk. Det er foreslått pulttak og andre balkongløsninger. Ved videre bearbeiding skal det fokuseres på fargesetting og materialbruk.

Dette forteller utbygger Steinsvikhus & entreprenør AS i sine dokumenter som nå er sendt til Sortland kommune. Arkitektene Remmen og Einevoll har tegnet de nye byggene. Det er Ulv-Eirik og John Gustav Steinsvik som eier aksjene i Steinsvikhus.