Grete er tilbake

Kongen har i statsråd i dag gitt Grete Ellingsen «avskjed i nåde», som det heter, som statssekretær for kommunalminister Jan Tore Sanner. Hun er dermed tilbake i Sortland.

Tidligere ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, gikk i dag av som statssekretær, etter eget ønske (foto: T. Tandberg/Regjeringen).

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mistet i dag sin statssekretær fra Sortland. Grete Ellingsen gav allerede ved valget uttrykk for at hun ønsket å komme tilbake til Sortland og være nærmere familien. Med virkning fra 27. oktober 2017 er hun derfor løst fra jobben i regjeringen.

-For meg er dette et verdivalg. Som ukependler får man ikke delta i familielivet på samme måte som ellers, og det er noe jeg har savnet de to årene jeg har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Ellingsen i en kommentar til Bladet Vesterålen.

Ellingsen har permisjon fra en stilling som jurist i Mattilsynet på Sortland, men hun er usikker på om hun går tilbake til denne. Det er tross alt lenge siden hun var i den jobben og har fått en rekke andre forespørsler og tilbud fra andre arbeidsgivere.

-Jeg har allerede fått flere henvendelser og tilbud, og noen av dem vil jeg se nærmere på i tiden som kommer. Jeg er også blitt anmodet om å søke på stillinger. Hvilke det er, vil nok snart bli kjent, sier hun til BLV.NO.

Grete Ellingsen var tidligere ordfører i Sortland for Høyre. Hun har hatt permisjon fra kommunestyret mens hun har jobbet i Oslo, men vil nå trolig møte i lokalpolitikken igjen som innvalgt representant for Høyre.

Hun summerer opp de seneste 6-7 årene som ganske hektiske, særlig i forhold til familielivet, mens hun var vært ordfører og statssekretær. -Det mest meningsfulle har nok vært å være ordfører i Sortland, med nærheten til alle menneskene, sier Grete Ellingsen til Bladet Vesterålen.