Vil ha 3 legekontor

For tiden er det 334 personer som mangler fastlege i Sortland. Nå foreslås det et 3. legekontor, slik at man kan øke med 5 til totalt 22 leger. Jakten på nye lokaler vil starte snart.

Sortland trenger 22 leger for at alle skal få sin egen fastlege i fremtiden (ill.foto).

Det er helsesjef Sture Jacobsen som foreslår dette, og saken må nå drøftes av de folkevalgte.

– Sortland kommune oppfyller ikke forskrift om fastlegeordningen, er meldingen fra Jacobsen.

Det skal være mulig å skifte fastlege opptil to ganger pr år, og det er slett ikke mulig i Sortland.

Her står det godt over 300 personer i kø som i dag ikke har en fastlege.

Det er to legekontor i rådhuset, som har plass til 15 fasteleger og 2 lis-leger (i spesialisering).

Rådhuset har ikke plass til flere, og andre kommunale bygg har heller ikke ledig rom til dette.

Helsesjefen mener derfor man bør ut på leiemarkedet for å skaffe 350 kvadrat kontorlokaler.

Da kan et nytt legekontor gi plass til 7 fastleger og en lis-lege.

Det samme skal da være i Parkveien legekontor, mens Blåbyen legekontor reduseres til 5 faste og en lis-lege.

Når man har inntil 22 leger på plass i Sortland, vil man kunne dekke behovet i kanskje 10 år fremover.

Hver lege skal da kunne ha ned mot 800 pasienter på sin liste.

I dag har de fleste omkring 900 eller flere, og det er i overkant mange.

Kommunalsjef Sture Jacobsen påpeker at å leie inn vikarleger er økonomisk svært ugunstig.

Den senere tid har det kostet opp mot 250.000 kroner pr måned å hyre inn en vikarlege.

Når det er snakk om økonomi så mener helsesjefen at bygging av et helsehus er lite aktuelt.

Investeringene i nytt sykehjem presser kommunens økonomi så mye at andre nybygg neppe kan realiseres.

Saken om nytt legekontor skal neste torsdag behandler i Sortlands driftsutvalg.

Senere vil den nok komme både i formannskapet og trolig kommunestyret, før endelig vedtak er gjort.