Deltok i debatten

Debatten på NRK-TV tirsdag gikk på reindriftens rettigheter kontra storsamfunnet. En av debattantene var Oddmund Enoksen fra Sortland, som ble en klar stemme imot «Fosen-aksjonen»

Oddmund Enoksen fra Sortland debatterte med samtingets president Silje Karine Muotka (foto: skjermklipp NRK).

Den store debatten i Norge nylig har vært «Fosen-saken», der reindriften og en aktivister har markert seg sterkt.

Aksjoner i Oslo har utartet til blokkering av inngangene til Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Kravet fra aksjonsgruppen er at vindparken på Fosen-halvøya i Trøndelag skal rives.

Programmet «Debatten» tirsdag kveld samlet en del sentrale personer til debatt om temaet.

Både presidenten i Sametinget, Silje Karine Muotka, deltok, sammen med olje- og energiminister Terje Aasland.

Fra nord stilte dessuten den etter hvert godt kjente debattanten Oddmund Enoksen, som også er advokat og lokalpolitiker.

– Vindturbinene på Fosen må aldri rives, var den klare meldingen fra Enoksen.

Han mente at dommen fra høyesterett må sees i sammenheng med konsekvensene for samfunnet.

Vindparken produserer like mye strøm som hele Trondheim by bruker, og er svært viktig for «det grønne skiftet».

Enoksen påpekte at reindriften omkring Fosen er helt marginal, mens verdien av vindkraftverket er formidabel.

Mediebildet den senere tid, særlig i riksmedia, har vært sterkt preget av aksjonen for å rive vindparken.

En del yngre samiske aktivister, sammen med organisasjonen Natur og Ungdom, har fått stor oppmerksomhet.

Nå er motstemmene begynt å komme frem, slik det skjedde under NRK-Debatten.

Også leder av Nordkalott-folket, Toril Bakken Kåven, var en tydelig stemme mot aksjonen som nå foregår i Oslo.

Mye av det samme kom også fra ordfører Aina Borch i Porsanger kommune, som selv er same.

Begge mener reindriften og ledelsen på Sametinget blokkerer for nærmest all utvikling i Nord-Norge.

Det samiske folket er mye mer enn reindriften, og man må også ha samspill med resten av samfunnet i nord.

Landsdelen har behov for kraft og vindkraftverk, for veier og jernbane, for industri og etableringer.

Derfor mener man nå at det kan gi uheldige konsekvenser, dersom Fosen-dommen tolkes ensidig.