Klage på brøytinga

Sortland kommune er ikke fornøyd med brøytinga som er utført i vinter av en entreprenør. Nå varsler man en bot på 8.340 kroner for mangelfullt vedlikehold av veier i avtalen.

Mange klager på brøytinga i vinter (foto: illustrasjon).

Sortland kommune inngikk i høst avtale med flere nye firma for brøyting og strøing av kommunale veier i vinter.

Den entreprenøren som fikk flest roder å vedlikeholde, var Proff Brøyting AS.

Det ferske selskapet hadde den laveste prisen og fikk dermed en ganske omfattende avtale.

En rekke klager har kommet inn til kommunen og ved et snøfall nylig ble det gjort en kontroll

Ved befaring av rode 2 ble det avdekket manglende brøyting ved Elvebakken, Holandsveien, Møllebakveien, Margarethe Wiigs veg, Villaveien, Parkveien og Skogveien.

I henhold til inngått kontrakt skal roden være ryddet for snø innen kl.07.00 om morgen, og det skjedde ikke.

Manglende brøyting er vel dokumentert (foto: Sortland kommune).

Avtalen mellom kommunen og deres entreprenører er klar på at det da kan ilegges bøter i forhold til forseelsen.

Denne gang mener kommunen at 8.340 kroner er en passende bot.

Det var mer enn 10 centimeter nysnø denne dagen og veiene var ikke brøytet.

Vinterdriften på kommunens brøyteroder deles inn i fire hovedaktiviteter; brøyting, strøing, snørydding og høvling.

Følgende utløsende faktorer gjelder, og er tilsvarende for bilveier, gangveier og kommunale plasser:

Brøyting iverksettes ved 10 cm tørr snø, eller 5 cm våt snø. Med våt snø menes vannmettet snø, også kalt slaps eller sørpe.

Strøing iverksettes ved en friksjonskoeffisient mindre enn 0,25.

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler i å komme opp bakker etc. skal det strøs.

Ved brøyting og snørydding kan snø og is komme inn på privat eiendom og avkjørsler, påpeker kommunen.

Dette skal være innenfor «tålegrensen» og betyr at hver og en selv må skuffe unna det som eventuelt kommer inn i innkjørselen.

Noen av brøytemannskapene forsøker bevisst å unngå dette, ved å styre snøfreseren unna innkjørsler.

Likevel vil nok de fleste oppleve å få brøytesnø inn på egen eiendom i løpet av vinteren.

Har du kommentarer til denne saken, så send gjerne epost til oss – red@vny.no.