Har husrom til flere

Boligmarkedet i Sortland har god kapasitet og nå åpner kommunen for å ta imot 150 flyktninger i år. Det er litt færre enn i fjor, da det ble bosatt mer enn 200 personer. De fleste fra Ukraina.

Åpen dør i Sortland for 150 flyktninger (foto: illustrasjon).

IMDI bad opprinnelig Sortland stille opp og ta imot 190 flyktninger i år, da behovet fortsatt er stort for nye bosteder.

Svaret fra Sortland var i første omgang «kun» 80, og nå er det kommet en ny oppfordring.

Kommunalsjef Erik Strand ber derfor politikerne øke antallet vesentlig.

– Sortland kommunes gode erfaring med uvanlig høy bosetning gjennom 2022, og tjenestenes sterke innsats til samhandling, er utslagsgivende på å øke tallet i 2023, sier Strand.

Han påpeker også at boligmarkedet ser ut til å takle tilflyttingen fint.

– Boligsituasjon har vist seg å være positiv, slår Erik Strand fast.

Integreringstjenesten melder at tilgangen på private boliger og leiligheter fremdeles er stor.

Det har frigjort og redusert bruk av hybler og leiligheter hos boligstiftelsen.

Dermed har sårbare grupper en bra tilgang på leiligheter fra boligstiftelsen, og det samme for skoleelever.

En økning i mottak vil imidlertid kreve økt ressursbehov innen flere kommunale tjenester.

Dette gjelder spesielt innen helse- og omsorg, samt oppvekst.

Med løpende vurderinger og justeringer av både bemannings- og driftsmessige forhold, mener Strand at de personalmessige behov vil bli ivaretatt.

En presset situasjon på fastleger vekker litt bekymring, men her planlegger kommunen å øke til 3 legekontor og flere fastleger.

Økonomisk sett er mottak flyktninger for bosetting ikke noe negativt for kommunen.

Man får både integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd, som utbetales fra og med bosetningsåret og de påfølgende 4 årene.