Stor svikt i fisket

Eksporten av fersk torsk fra Norge i februar var nær 8.000 tonn, hvor 1.400 tonn var definert skrei. Dette er 20% mindre enn i fjor og det er 10 år siden sist det var så lav mengde fisk.

Skrei til kjøling i fransk butikk (foto: Sjømatrådet).

– Dårlig vær har bidratt til at landingene av torsk både i januar og februar har vært betydelig lavere enn i fjor.

Dette har gitt utslag i lavere eksport.

For fersk filet ble volumet hele 40 prosent lavere, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Vi må tilbake til 2013 for å finne forrige februar måned med et lavere eksportvolum av fersk torsk.

Lyspunktet er at verdien og kroner ikke har gått ned.

Salget var på 488 millioner kroner i februar og det er 12 millioner mer enn samme tid i fjor.

Norge eksporterte 7.927 tonn fersk torsk i februar og av dette var 1.400 tonn skrei.

Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i februar.

Oppdrettstorsken fortsetter å øke i volum, og det ble eksportert 868 tonn oppdrettstorsk i februar.

Dette er en økning på hele 66 prosent.

Norge eksporterte 1.404 tonn skrei til en verdi av 101 millioner kroner i februar.

Volumet er 16% under fjoråret, mens verdien økte med 17 millioner kroner, eller 20 prosent, i februar.

Det var en rekordhøy eksportverdi for skrei i en enkeltmåned.

Verdien var 1 million kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2019.

Omkring 20 prosent av eksporten av fersk hel villtorsk i februar var skrei.

– Største mottakerland for skrei nå er Spania, opplyser sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Også for laks var det nedgang i eksportvolumet i februar.

Det skyldes først og fremst lavere slaktevolum.

Volumnedgangen påvirket den totale eksportverdien i februar negativt med om lag 600 millioner kroner, ifølge Sjømatrådets beregninger.

– Til tross for krig og uro i verden har den norske sjømateksporten hatt en verdimessig god start på året.

Høy prisvekst og en svak norsk krone gjør store utslag.

Volumet har imidlertid falt seks måneder på rad nå.

Vi må helt tilbake til 2006 for å finne en februar måned med lavere eksportvolum av norsk sjømat, sier direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Totalt eksporterte Norge 207.000 tonn sjømat i forrige måned.

Inntekten var på 12,8 milliarder i februar, som er en økning på 1,6 milliarder fra samme måned i fjor.