Full seier for Sortland

Kampen om Vesterålskraft er over. Sortland kommune har sikret seg kontroll med knapp margin og raidet fra Lofotkraft ender med et par millioner i advokat-kostnader.

Sortlands ordfører, Karl Erling Nordlund, kan smile over klar seier i retten (fotocollage VNY).

Hålogaland lagmannsrett har enstemmig bestemt at Lofotkraft ikke har noen forkjøpsrett på flere aksjer.

Dermed beholder Sortland kommune fortsatt kontroll over eget kraftselskap, med knapp margin.

Striden mellom Lofotkraft og Sortland kommune er dermed over.

Saken blir neppe anket inn for høyesterett, da det er en klar avgjørelse både i tingretten og lagmannsretten.

Planen til Lofotkraft om å fusjonere inn Vesterålens kraftkunder, faller dermed bort.

Resultatet for Lofotkraft blir faktisk et par millioner i kostnad, for å betale alle advokatene som har jobbet med saken.

Man må betale sine egne jurister, men også de som har jobbet for Sortland, og det er omkring en million for begge parter.

Det var 3 dommere i Hålogaland lagmannsrett, som nå dømte i Sortlands favør.

Retten er ganske så klar i sin avgjørelse.

Men egentlig er det selskapet Vesterålen Energi AS som har vunnet saken.

Dette er et heleid selskap av Sortland kommune, som overtok en stor del av aksjene som Bø kommune solgte.

Lofotkraft hevdet at kommunens forkjøpsrett ikke kunne benyttes av datterselskapet.

Her var Sortland klar på at det kunne man.

Både tingretten og lagmannsretten slo fast at det heleide selskapet godt kan bruke eierens forkjøpsrett.

Vesterålnytt skrev for en tid siden om en liknende dom, der BKK (Bergen kommunal kraftverk) tapte en tilsvarende sak.

Det er derfor ingen overraskelse at Lofotkraft nå tapte i deres søksmål.

Sortland kommune har allerede brukte sitt aksjeflertall til å velge inn en ekstra person i styret.

Dermed mister Lofotkraft den avgjørende innflytelsen man håpet på, og noen fusjon kan man nok se langt etter.