Ny fabrikk for takplater

Eierne i Alsvåg Plater AS tenker på å bygge en ny fabrikk på Sortland for produksjon av takplater. Man ønsker en stor tomt i det nye industriområdet ved Munningsletta for et slikt nybygg.

Rosa felt viser hvor nye fabrikk kan komme (foto: VNY).

Alsvåg Plater AS har i dag fabrikk og lager ved havna i Sortland og her er ikke muligheter for å utvide noe særlig.

Spesialiteten er profilerte takplater i stål, som i løpet av 40 år er lagt på ganske mange bolighus i Nord-Norge.

Selskapet ble startet av den lokale grunderen Age Solheim, men ble for et par år siden solgt til konkurrenten Skarpnes AS.

Det er nå styreleder Jens Tveite fra Grimstad som har bedt om å få reservert en tomt for nybygg.

Han ber om å få opsjon i ett år på tomta i krysset mellom Blåheiveien og Markveien.

Alsvåg Plater vil kanskje både bygge ny fabrikk her og samle hele virksomheten på samme sted, sier Tveite.

Næringssjef Viktor Johnsen har svart positivt, men påpeker at en slik opsjon formelt må gis med et vedtak i formannskapet.

Alsvåg Plater har i dag fabrikk ved havneterminalen (foto: VNY).

Alsvåg Plater AS har årlig salg på omkring 40 millioner kroner.

Overskuddet var i 2021 på 4 millioner kroner og 2,3 av dette gikk tilbake til konsernet.

Det er altså et meget solid lokalt firma som nå tenker på å utvikle seg videre, sammen med solide eiere.

Det er imidlertid flere som ønsker seg tomt i det samme området.

Blant annet Handelsbygg AS har bedt om tomt her, trolig for å gi plass til et nytt datasenter.

Reguleringsplanen er imidlertid ennå ikke helt godkjent.

Statsforvalteren i Nordland (fylkesmannen) er skeptisk til utgraving av så mye myr.

Ved Munningsletta er det et stort myrområde, med dyp myr, som nå tenkes omgjort til industriformål.

Dette betyr store utslipp av klimagasser, ettersom myr er den ideelle lagringsplassen for CO2.

Kommunen kan likevel gi opsjon på tomter i feltet, da man regner med å få godkjent planen litt senere.