Vil bygge i havna

Steinsvik vil gjerne fortsette utbyggingen av småblokker i «Havna boligpark» på Sommarøya ved Myre. Firmaet vil nå kjøpe mer tomtegrunn fra kommunen, rett ved småbåthavna.

Bare en leilighet er igjen av byggetrinn to i Havna boligpark på Myre. Husene ligger rett ved småbåthavna på Sommarøya (foto/ill.: Steinsvik Hus).

-Vi har tidligere kjøpt tomteområde av Øksnes kommune og bygger ut her i henhold til situasjonsplan for Havna Boligpark. Det er vårt ønske at hele området skal få en helhetlig utbygging, og fremstå med en samlet god arkitektonisk løsning. Med dette som bakgrunn tillater vi oss herved å fremsette vår interesse for kjøp av nabotomten, skriver Ulv-Eirik Steinvik i brev til Øksnes kommune.

Det er allerede tegnet inn 5 «småblokker» i Havna boligpark på Sommarøya og om kommunen selger nabotomta også kan det bli enda flere. Interessen fra boligkjøperne er god og det er altså nå bare en leilighet igjen av de 6 som var i andre byggetrinn. Denne leiligheten koster ca 3 millioner og er på 86 kvadratmeter, med 3 soverom.

-Når du flytter inn i Havna Boligpark sier du ­samtidig farvel til plenklipping, snømåking og årlig vedlikehold. Stadig flere bruker mer tid på ferie og reiser. Da er det godt å vite at det du har hjemme ikke trenger vesentlig oppfølging og er i trygge omgivelser. Stadig flere har oppdaget verdien av mer fritid og mindre ansvar for det daglige arbeidet hjemme, skriver Steinsvik Hus i sin annonse hos Finn.no.

Havna boligpark inneholder til sammen 30 leiligheter. Første byggetrinn har 18 boenheter, mens det andre byggetrinnet vil ha 12 leiligheter. Markedet på Myre er altså godt for denne typen boliger og derfor vil Steinsviks Hus og Entreprenør AS gjerne bygge ut nabotomta også. Den eies av Øksnes kommune i dag.

Steinsvik Hus og Entreprenør AS er en av Vesterålens største og mest aktive utbyggere av blokker og leiligheter. Selskapet har enten selv eller via datterselskap bygget boliger i nesten alle Vesterålens kommune de senere år. Omsetningen var i fjor på 34 millioner, men dette var ingen direkte gullgruve. Selskapet endte med et underskudd på 3,6 millioner, mens det året før var tilsvarende overskudd.

Havna Boligpark leveres med svært energieffektive løsninger, og med isolasjon etter ­høyeste standard som vil gi lav strømutgifter. Prosjektet er husbankfinansiert og kjøperne får dermed markedets beste ­finansiering. 5 års garanti følger også med i avtalen.