Betong i demningen

Demningen ved Storvannet i Sortland bør fornyes med en betongplate på 4 meters bredde, der vannrørene kan få sikker gjennomføring. Det skal avverge fare for brudd i demningen.

Ved arbeidene for nye rørgjennomføringer i demningen til Storvannet, oppstod det lekkasje og fare for brudd (foto: Sortland kommune).

Det var stor fare for brudd i demningen ved Storvannet den 29. juni, under arbeid med nye rør og en kum ved demningen. Det var Sortland kommunes ansatte og innleide folk med maskiner som jobbet med dette. NVE ble varslet og slo alarm, da man mente arbeidene utgjorde en fare for at hele demningen skulle gi etter.

Nå anbefaler konsulentene fra Multiconsult AS at gjennomløpende rør i fyllingen blir støpt inn i en betongvegg på 4 meters bredde. Betongen skal ha 30 centimeters tykkelse og veggen fundamenteres til fjell. Da kan man fylle opp masse i tillegg omkring dette, men faren for at en liten lekkasje skal utvikle seg omkring rørene vil være borte.

Det var en stor lekkasje fra det skadede røret den 29. juni, skriver Multiconsult i sin nye rapport til Sortland kommune. Det var også en mindre lekkasje, antagelig gjennom plastringen under de midlertidige massene plassert oppstrøms dammen. Røret har ble reparert, og den store lekkasjen ble stoppet.

Den mindre lekkasjen fortsatte imidlertid. Etter at faren for dambrudd ble varslet, ble grov pukk/subus lagt over ledningstraseen i nedstrøms del av dammen. Myrmasser ble også lagt på toppen av dammen for å øke vekten. Dette mente man var nok til å stabilisere situasjonen på kort sikt.

Nå skal imidlertid demningen og hele Storvannet sikres slik at det ikke oppstår liknende situasjoner i fremtiden og at folk kan sove trygt som naboer til demningen. Det er da en slik foreslått betongvegg kommer inn, som en del av demningen, og som sikring mot lekkasje omkring plastrørene som ligger ut i Storvannet.

Dette er drikkevannskilde for Sortland by. Vannet hentes herfra og ledes inn i det kommunale renseanlegget, før renset friskt vann sendes ut til abonnentene i Blåbyen.

-Etter at betongveggen er støpt, skal oppstrøms og nedstrøms side fylles samtidig slik at nivå forskjell på hver side ikke overstiger 1 m. I tillegg skal fjellbolter benyttes for å sikre betongveggen til fjellet. De midlertidige massene på oppstrøms side av utgravingen fjernes i etterkant, skriver Norconsult AS.