Vil bygge 16 utleieboliger

Sortland Boligstiftelse planlegger å bygge 16 nye utleieboliger like ved Håløygtunet på Sortland. Et par eldre bygg skal rives for å gi plass til 4 nybygg i to etasjer og 4 i en etasje.

Nybyggene kommer rett over veien fra Sortland Arbeidssenter (skisse: September Arkitekter).

Hovedmålet med den planen som nå legges frem er å tilrettelegge for etablering av 16 enheter og utleieboliger med tilhørende funksjoner.

Feltet vil ha 20 boenheter til sammen, da en firemanns-bolig fortsatt skal stå som i dag.

Området som tenkes utnyttet med fortettelse er på ca 7 dekar i størrelse.

De nye boligene vil ligge kort vei fra Lamarka skole og Prestelva barnehage, så mindre barnefamilier kan fint leie her.

Sortland Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av kommunen og har som formål å forvalte den kommunale boligmassen.

Stiftelsen skal også stå for oppføring av nye boliger for å dekke kommunens boligbehov.

Prestegården og Sortland Arbeidssenter er i øvre kant av bildet (skisse: September Arkitekter).

Man utvikler flere boligprosjekt og driver med utleie av husrom i ulik størrelse til vanskeligstilte og omsorgstrengende, samt ungdom i etableringsfasen.

Det er et økende behov for flere mindre boliger i Sortland, som kalles to- og treroms boliger.

Planforslaget legger opp til en hovedtyngde av denne størrelsen.

Det er September Arkitekter AS som har utarbeidet planene for Boligstiftelsen.

Planene er lagt frem for Sortland kommune og skal gjennom en vanlig søknadsbehandling.

Kommunen og andre offentlige instanser har ikke fremmet negative kommentarer til planene så langt.

Noen naboer er ikke like begeistret, da nye bygg kan ta utsikt og gi øket trafikk i feltet, mener de.

Utnyttelsen av tomtene her blir på 45-50%, men det skal likevel være rom for lekeplasser og en del grønne plener.

Friluftsområdene Skjellbakken og Presteelva, samt marka med lysløype, ligger i umiddelbar nærhet.