Mer enn 50 skip på vei

Den store militærøvelsen er snart i gang og nå seiler er liten armada nordover gjennom Vestfjorden, Andfjorden og Tjeldsundet. Mer enn 50 militære skip skal delta i øvelse Nordic Response.

Mange militære skip på vei nordover (foto: Forsvaret).

Torsdag kan man se mange store fartøy på Vågsfjorden mellom Andøy og Senja.

Det største er et amerikansk ops-skip på 254 meter, sammen med et nederlandsk på 190 meter.

Utenfor Andenes passerer et engelsk militært fartøy på 176 meter og en norsk ubåt.

Under militærøvelsen Nordic Response skal over 50 allierte og norske fartøy seile utenfor kysten og innaskjærs i nordområdene.

I perioden frem til 15. mars 2024 vil det derfor tidvis bli mye militær aktivitet på sjøen.

Selv om øving og trening er viktig for Forsvaret og samfunnet for øvrig, har Forsvaret som mål at sivil næring, handel og ferdsel går som normalt under øvelser.

Alle militærfartøy, både norske og allierte, har blitt informert om områder med stor fiskeaktivitet, og ikke minste den historiske og næringsmessige viktigheten av fisket.

Blant dem er torskefisket mellom Lofoten og Sørøya. Samtidig har fartøyene blitt henvist til barentswatch.no, der de kan laste ned oppdatert informasjon fortløpende.

Sjøforsvaret har også vært i direkte kontakt med Nord fiskarlag.

Når det gjelder fiskeoppdrett, har alle deltakende enheter fått tildelt en oversikt over oppdrett i operasjonsområdene.

De gjeldende områdene er: Vågsfjorden, Solbergfjorden, Sørreisa, Kvænangen og Sørøya.

Fiskeriet er en av Norges viktigste næringer.

Derfor har militærfartøyene blitt oppfordret til å minimere operasjoner i områder med aktivt fiske, og unngå aktiviteter som kan skape høye bølger i områder der det er fiskeoppdrett.

Alle involverte fartøy kommer til å lytte på kanal 16 og svarer ved oppkall.

Rundt 20.000 soldater fra rundt 14 nasjoner deltar.

Øvelsen får sitt hovedsete i nordlige deler av Norge, Sverige og Finland og tilstøtende luft og havområdet.

I luften deltar over 100 kampfly, helikoptre, transportfly og overvåkningsfly.