Vil bedre tannhelsen

Varslet kutt i antall tannklinikker i Nordland er avlyst, i alle fall inntil videre. Nå skal behovet vurderes nærmere før man tar en avgjørelse, men uansett må fylket spare inn kostnader.

Fersk fylkesråd i Nordland, Aase Refsnes (SV), vil gjerne ha bedre tannhelse for alle nordlendinger (foto: Nordland fylkeskommune).

Etter en prosess der konsulenter har belyst mulige omstruktureringer i tannhelsesektoren, ble det varslet en høring på strukturen. Men det administrative dokumentet på klinikkstruktur, har skapt stor uro i mange kommuner i Nordland. Denne uroen vil fylkesråd Aase Refsnes (SV) nå stoppe.

– Det er uaktuelt for oss å gjennomføre denne omfattende strukturendringen. Det vil skape unødvendig uro i Nordland å sende dette dokumentet ut på høring slik det er. Vi må være helt sikre på at en eventuell omlegging av tannhelsestrukturen vil gi bedre tannhelse som resultat. Men her må det antakelig flere virkemidler inn, sier Refsnes.

Fylkesråden mener det har vært gjort en god jobb med å se på antall tannklinikker i fylket. Og at dette vil bli en del av vurderingene i en større tannhelsestrategi.

– Men vi trenger mer helhetlig kunnskap om hvordan vi skal bedre tannhelsen i Nordland. Det er en av fordelene når man kommer inn som ny fylkesråd. Jeg kan tillate meg å gå løs på oppgavene med å se dem i en større sammenheng, påpeker Refsnes.

Fylkesråden påpeker at det vil bli rikelig anledning til å spille inn synspunkter i strategiarbeidet hun nå skal i gang med.

– Målet er enkelt – en bedre tannhelse hos Nordlands befolkning. Jeg vil bruke tiden fremover i god dialog med kommunene, slik at utviklingen av tannhelsen i Nordland blir så godt forankret som mulig, avslutter fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes.

Tannhelsen i Nordland er blant den dårligste i landet. Ikke minst blant barn og unge.
-Derfor er det jobbet med hvilke tiltak som må gjøres for å endre dette. Vi inviterer kommunene til å ta stilling til hvordan framtidig tilbud innen tannhelse i Nordland skal være. Faktum er at Nordland har for mange tomme tannlegestoler, det må gjøres en jobb for å gi befolkningen et bedre tilbud, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).Hun understreker at en viktig årsak til at også tannhelse i Nordland må organiseres bedre er at regjeringen opprettholder kuttene i overføringer til Nordland med 283,9 millioner kroner.

-Det er viktig å være klar over at forslaget som legges fram ikke er politisk behandlet. Dette er forslag som kommunene og alle berørte nå kan diskutere og som skal ende med en sak til politisk behandling i fylkestinget neste år, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

(Obs: Denne artikkelen og foto er basert på  fra Nordland fylkeskommune.)