Takket nei til kjøp

Kommunen kjøper ikke tankanlegg-tomta etter Statoil i Sortland havn. Politikerne var bekymret for kommunens økonomi og ville ikke bruke 6,7 millioner på et «unyttig» kjøp.

Tankene etter Statoils anlegg i Sortland havn har stått ubrukt i flere år og eies nå av Circle-K. Planen er at tankene skal fjerne og tomten selges til andre (arkivfoto).

-Vi vet ikke hva vi skal bruke eiendommen til, påpekte Høyres Marthe Hov Jacobsen i kommunestyret, da saken ble behandlet torsdag. Hun ville dermed ikke være med på å bruke en forkjøpsrett som tidligere var avtalt mellom Statoil og Sortland kommune.

Fatima Zoxan Kaya fra partiet Rødt ville heller ikke kjøpe. -Vi har allerede store utfordringer i kjerneområdet for kommunens virksomhet, og derfor bør vi ikke bruke penger på dette, sa Kaya.

Både Høyre, FrP, Rødt en fra AP stemte imot kjøp, slik at dette ble avvist med 17 mot 10 stemmer i kommunestyret. SP, SV og AP stemte for kjøp.

-Ved å kjøpe eiendommen kan vi sikre oss at tankene blir fjernet og at eventuell forurensning i grunnen bli tatt hånd om. Denne tomta ligger ved innkjøringen til Sortland og er viktig å ha kontroll med, påpekte Karl Erling Nordlund (SP). Han var selv arkitekten for avtale som sikret kommunen en forkjøpsrett.

Oddmund Enoksen (SV) mente at prisen på 6,7 millioner var for høy. Han foreslo derfor at man ikke skulle ta stilling til saken nå, men vente og se hva et fremtidig salg i det åpne markedet ville bli.

Flertallet i kommunestyret ville imidlertid allerede nå slå fast at det er uaktuelt for kommunen å kjøpe denne eiendommen. Særlig ble det trukket frem av flere talere at kommunen har store utfordringer med økonomien fremover, ettersom flere store investeringer venter. Sortland kommune har dessuten allerede 1.000 millioner i gjeld og skal snart starte bygging av ny brannstasjon til 75 millioner og deretter nytt sykehjem til langt høyere beløp.