Vil åpne ny bydel

Et nytt «politihus» på Sortland kan bli bygget på Natlandsøra, rett sør for brannstasjonen. Dermed åpner man også opp en helt ny bydel, som kan utvikles videre sammen med naboene.

Feltet som er skravert rødt er tiltenkt politihus. Brannstasjon i høyde bildekant (foto: VNY/R. Jensen).

Flere interessenter kjemper nå om en avtale for utleie av kontorer til politiet i Sortland. Dagens lokaler er for små og man ønsker å leie større plass for 10-15 år fremover.

Sist ute i kampen om politihuset er firmaet Iparsell AS. Dette er eierne av den gamle betongstasjonen på Sortland.

Tomta er i dag på ca 16 mål og ligger like sør for brannstasjonen.

Nå tenker man å skille ut en del av eiendommen for å sette opp et nybygg tilpasset kravene fra politiet.

Planskissen sier et bygg med 2.200 kvadratmeter gulvareal, over to etasjer. Ganske lik høyde som brannstasjonen.

Bak forslaget som nå er sendt til kommunen er det flere firma. Fremst av disse er Kronstein-gruppen, som eier Sortland Entreprenør AS.

Bulldozer Maskinlag AS er også med her, sammen med investor Rune Steiro AS. Disse har en tredel hver i eierskapet.

Eiendommen heter Natlandsøra, men området kalles også Natsteinøyra (foto: VNY/R. Jensen).

Mange har ventet på at tomta etter betongfabrikken skulle bli tatt i bruk, da den har stått brakk i flere år nå.

Om man nå starter regulering av eiendommen og bygger politihus, så blir det trolig startskuddet for hele feltet.

På sikt kan det bli fylt ut en god del i sjøen her, slik at eiendommen blir dobbelt så stor.

Da kommer det sikkert også nye boliger langs sjøkanten, slik man har fått på Kjempenhøy.

Flere vil imidlertid bygge nytt for politiet. Blant disse er Karma-gruppen.

De har søkt om å få kjøpe en del av eiendommen etter Nortura (salgslaget), som nå eies av Sortland kommune.

Her er aktuell tomt nord for brannstasjonen, men det betyr at de gamle murbyggene må rives først.

Sortland kommune har gitt et foreløpig svar til Karma-gruppen, med tilsagn om 3 mål tomt med prislapp 5,7 millioner kroner.

Kommunen har også gitt positivt signal til ny sykebilbase, på en mindre tomt bak brannstasjonen.

Det er Målselv Eiendom AS som skal bygge nytt for å huse ambulansene som er stasjonert på Sortland.

Hvem som stikker av med den endelige kontrakten med politiet er ikke avgjort ennå.

Eierne av dagens lokaler har kastet seg rundt og vil bygge ut midt i sentrum, slik at også her bli et godt alternativ.