Deler faller av

Vindmøllene på Ånstadblåheia utsettes for ekstreme værforhold. For to uker siden skjedde det igjen, at deler av turbinene falt av i sterke vindkast. Dette har skjedd flere ganger før.

Hold god avstand, helst 200 meter, til vindturbinene på Ånstadblåheia (foto: VNY arkiv).

Den 15. mars i år ble det funnet flere deler av en turbin på Ånstadblåheia, etter en periode med meget sterk vind.

Det var leverandøren Vestas som oppdaget gjenstandene.

Blant tingene som ble funnet er ett sidedeksel, en festebrakett til stige og stigen som var festet til vindturbinen.

Torsdag 10. mars blåste det godt i Vesterålen og på utsatte steder ble det mål vindkast opp i orkan styrke.

Trolig er det slike vindkast som har revet løs deler fra vindmøllene på Ånstadblåheia.

Dette har imidlertid skjedd før. Det er rapportert om 6 tilfeller.

Både eierne og leverandøren Vestas har derfor fulgt ekstra godt med.

Etter de forrige tilfellene ble det gjort flere justeringer og sikringer av turbinene.

Vestas inspiserte alle beslag og tilhørende bolter i mai 2021.

Etter inspeksjonen ble det også montert sensorer på en av vindturbinene for måling av vibrasjon.

Leverandøren Vestas bruker såkalte «Cooler Tops» på tusenvis av vindturbiner globalt.

Cooler Top på turbinene i Ånstadblåheia Vindpark AS (foto: Vestas).

Ånstadblåheia Vindpark AS sier man har ikke mottatt informasjon fra Vestas om tilsvarende hendelser i andre vindparker.

Selskapet vil nå be Vestas om å fjerne alle glassfiberpaneler rundt Cooler Top-komponenten.

– Vi vurderer potensialet for fallende gjenstander til å være størst i forbindelse med sterk vind over orkan styrke, sier Noor Nooraddin i Fortum i et brev til NVE og Sortland kommune.

– Med lavere vindhastigheter i vår- og sommermånedene mener vi at risikoen for fallende gjenstander vil reduseres frem mot sommeren.

Vi har allerede varslingssystemet for iskast, og vurderer om det er hensiktsmessig å innføre lignende varslingssystemer ved sterk vind.

Ånstadblåheia Vindpark tar denne saken på største alvor og er i tett dialog med Vestas for å så raskt som mulig, reduserer risikoen for fallende gjenstander, sier Noor Nooraddin.

Det anbefales å holde 200 meter avstand til turbinene, særlig ved fare for iskast og sterk vind.

Dette betyr at det beslaglegges et areal på 125 mål rundt hver vindmølle.

Med 14 vindmøller på Ånstadblåheia blir det dermed begrenset tilgang til hele 1.750 mål på fjellet.

En boligtomt er normalt på ca 1 mål, eller 1.000 kvadratmeter.

Her snakker vi altså om at nærmest hele toppen av Ånstadblåheia er et fareområde.

Tidligere artikkel om dette kan du lese HER.