Deksler faller av

Ved vindmøllene på Ånstadblåheia har det skjedd 6 alvorlige hendelser ved at deksel på turbintoppen har falt i bakken. Nå advarer eierne både kommunen og NVE om situasjonen.

Dekslene på toppen av turbinene har falt ned ved 6 anledninger på Ånstadblåheia (arkivfoto).

Å gå nær vindmøllene på Ånstadblåheia kan være svært farlig. Dette gjelder både ved mulighet for iskast når det er frost, men også ved sterk vind.

Selskapet har selv sendt en bekymringsmelding til NVE og Sortland kommune, der man forteller om flere alvorlige episoder ved anlegget.

– Det er en så stor risiko for fallende gjenstander at NVE skal varsles. Etter de siste hendelsene i 2021 er vi blitt bekymret for at dette er et gjentagende problem, skriver Astrid Fosså Ekseth i brev til NVE. Hun er daglig leder i Ånstadblåheia Vindpark AS.

På toppen av turbinhuset står det en cooler top, som er dekket av et glassfiberdeksel. Vi har ved flere anledninger opplevd at dekselet har falt av i sterk vind.

– Årsaken til av vi nå rapporterer dette til myndighetene, er at vi for første gang 27. april i år opplevde å finne et nedfalt deksel uten at vi har identifisert når dette har falt av, sier Ekseth.

Mangelen er varslet til utstyrets leverandør, Vestas, ved flere anledninger, som har forsikret om at selskapet jobber med en løsning på konsernnivå.

Vindturbinene på Ånstadblåheia er av typen Vestas V126 og var installert i 2018.

Bildet viser en del som er falt i bakken fra en vindmølle på Ånstadblåheia (foto: Fortum).

– Vi ser et stort behov for utbedring før sommersesongen før friluftsliv starter i utstrakt grad. Totalt fem turbiner har per 28. april opplevd fallende dekseldeler ved Ånstadblåheia vindpark, opplyser Astrid Fosså Ekseth.

Delene kan utgjøre en fare både når de faller fra turbinhuset, samt som løse deler dersom de tas av vind.

– Vi gjør vårt ytterste for å sikre at leverandøren følger dette opp og implementerer nødvendige tiltak.

Inntil en endelig løsning er på plass på alle turbiner, har vi gitt Vestas skriftlig instruks om at alle turbiner skal inspiseres etter hver storm.

Alle turbiner har vært inspisert for å avdekke eventuelle sprekker i spoileren på et tidligere stadium, sier Astrid Fosså Ekseth.

Hun påpeker at man ikke har skriftlig dokumentasjon på at dette er en utfordring ved andre vindparker i Norge, men gjør NVE oppmerksom på at dette er standard hyllevare for alle tilsvarende turbiner.

Fortum ser derfor dette som leverandørens ansvar å snarest utbedre for å sikre publikums og ansattes sikkerhet i området.

Både i januar, mars og april i år har man sett at deler av dekslene har falt ned. Tre ganger i fjor oppdaget man det samme, og det er altså 6 registrerte hendelser.

På Ånstadblåheia var det storm med orkankast den 6. april i år, og mye tyder på at deksel kan ha falt ned da, selv om det ikke ble oppdaget før tyve dager senere.