– På bakgrunn av høringen om tiltak for den minste flåten, endrer vi kvotereguleringen for de minste fartøyene noe.

Dette gjør vi for å bidra til at den minste flåten får anledning til å fiske sine gruppekvoter. Jeg vil også invitere Norges Råfisklag til et nytt møte om situasjonen for den minste flåten.

Vi har også bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en høring om fordelingen av kvotene som gjenstår etter de internasjonale forhandlingene, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

  • Økt maksimalkvotetillegg i åpen gruppe til 5 tonn.
  • Økt overregulering til 12% i lukket gruppe u/11 meter.  Det vurderes å øke denne til 20% på sikt i lys av fremtidig avvikling av fiske og vedtak om refordeling av ubenyttet tredjelandskvote.
  • Maksimalkvotetillegg på 2,5 tonn per fartøy i kystfiskeordningen.

Det gjenstår rundt 17 000 tonn torsk etter de internasjonale forhandlingene. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en høring om refordelingen av disse.