Gir bort sandstrand

Kystverket planlegger mudring i Sortlandsundet på «Lysrevet» og får her store mengde sandbunn man vil bli kvitt. Nå spør man kommunen om de ønsker en «sandstrand» gratis.

Kystverket vil deponere store mengder sjøsand ved Sortland, som kanskje kan bli en ny strand utenfor brannstasjonen (foto redigert VNY).

Senioringeniør Atle Rønning i Kystverket har nylig sendt et brev til Sortland kommune. Her forteller han om planene som nå legges for mudring i sundet.

Her spør han egentlig også om kommunen vil ha en ny sandstrand, angivelig uten kostnader, og fritt anlagt på et passende sted.

– Er det kommunale planer, eller andre interesser, i nærområdet til de planlagte utdypingstiltakene som kan nyttiggjøre seg av massene fra de planlagte utdypingene (f.eks. strandkantdeponi).

Vi imøteser Sortland kommunes snarlige tilbakemelding på vår henvendelse, skriver ingeniør Atle Rønning.

«Lysrevet» og «Skanken» er to grunner som ligger i Sortlandsundet utenfor Elvenes, litt sør for selve bysentrum. Dette er også to kjente lokale fiskeplasser.

Kystverket har startet planlegging av ulike tiltak i hovedleia gjennom Sortlandsundet for å sikre store båter som passerer her.

I dag må skipene svinge østover mot Blokken, for å ikke risikere og grunnstøte på «Lysrevet» der det bare er ca 7 meters dybde.

Området ble passert av ca 5.800 fartøy i fjor og ca 2.000 av disse passerte rett over området der «Skanken» og «Lysrevet» befinner seg. Dette ser man ut fra AIS-spor.

Største registrerte dybde på passerende fartøy hadde en dyptgående på 9 meter, og her kunne det potensielt ha skjedd en grunnstøting når dybden bare er 7 meter.

«Lysrevet» har fått sitt navn ut fra at sandbunnen her er farget hvit av koraller og skjell (foto: Kystverket).

Det er ikke utført utdypingstiltak i hovedleia i strekningen tidligere. Her er kanskje så mye som 20.000 kubikkmeter løsmasse man kan flytte bort.

Et alternativ er å mudre «Lysrevet» og dumpe sanda i en dypere del av Sortlandsundet. Et annet er landdeponi.

Kystverket har nå spilt ballen over til Sortland Havn og Sortland kommune, og bedt om en vurdering av hva som vil være beste løsning.

Mudringen i Sortlandsundet er bare ett av tiltakene som Kystverket planlegger, for å sikre hovedleia fra Stamsund til Risøyhamn.

Det spesielle med mudringen i Sortlandsundet er at man her får store mengder lys fin sjøsand, som sikkert vil være velkommen som en ny strand ved byen.

Spørsmålet er bare hvor denne skal anlegges. Ved brannstasjonen eier kommunen selv strandlinja, og her er ganske langgrunt allerede.

Ved Kringelneset planlegges det en større havneutbygging på nordsiden, mens det på sørsiden er en del fine strandlinjer allerede, som sikker kan utfylles videre.