Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

The Whale får tilskudd

«The Whale» på Andenes får 55 millioner kroner fra Nordland fylke, som et tilskudd til planleggingen. Fra før har fylket gitt 300 millioner til forprosjektet, og man er fortsatt positiv.

Fylkesrådet i Nordland (fra venstre) Svein Eggesvik, Bent-Joacim Bentzen, Linda Helen Haukland, Kirsti Saxi, Elin Dahlseng Eide, Tomas Norvoll (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

Fylkesrådet i Nordland ønsker å bruke 55 millioner kroner til The Whale på Andøy. -Vi ønsker å bruke noe av mindreforbruket fra i fjor, og løfter dette inn til fylkestinget i juni, forklarer fylkesrådsleder Norvoll.

Fylkesrådet stiller seg svært positiv til å støtte prosjektering og realisering av The Whale på Andenes.

Norvoll sier fylkesrådet vil legge fram en finansieringsplan for fylkestinget der man foreslår å bruke deler av fjorårets mindreforbruk, i første runde 30 millioner kroner, og innarbeide resten i budsjettet framover.

-Dette er et spektakulært prosjekt som har i seg både kystkultur, opplevelsesturisme, historiske kulturminner og ikke minst ideer knyttet til kulturnæringer som blant annet matkultur.

Det håper vi å få hele fylkestinget med på å støtte, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Norvoll har store forventninger til at også regjeringen legger penger på bordet når revidert nasjonalbudsjett legges fram i slutten av uken.

-The Whale er nevnt i kulturmeldingen som ble lagt fram av regjeringen. Nå forventer de at det ikke bare blir med fine ord, men at de faktisk legger penger inn i det spektakulære prosjekter, underbygger Norvoll.

Nordland fylkeskommune har tidligere gitt 300.000,- til gjennomføring av forprosjektet The Whale Andenes. Nå konkretiseres planene, og det er et samlet fylkesråd som ønsker å støtte prosjektet slik at det blir realisert.

-Det skapes ofte mye engasjement rundt realiseringen av større prosjekter innen kulturnæringene. Hamsunsenteret er et slikt eksempel. The Whale er like storslagent som Hamsunsenteret, men har kanskje et enda bredere nedslagsfelt, argumenterer fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland, mener prosjektet er et nyskapende næringsprosjekt, som har sine aller beste forutsetninger for å bli storslagent, nettopp på Andenes.

-Andøy kommune har behov for å realisere nye næringer – og nye aktiviteter. The Whale er et godt prosjekt som vil skape aktivitet i Andøy, spesielt i forhold til reiselivsnæringen, og det er fundamentert på en aktivitet som har vært et kjennemerke for Andenes i mange år, sier Haukland.

Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik mener The Whale er et godt eksempel på satsinger som har sitt fortrinn nettopp i en distriktskommune.

-Fylkesrådet har i sin plattform at man ønsker å ta hele Nordland i bruk. Vi skal skape aktivitet i hele Nordland.

The Whale er et innovativt prosjekt som bygger på mange kvaliteter og skal stå på ulike bein som skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Vi trenger prosjekter som er med og løfter Vesterålen opp etter koronakrisen. Dette er et godt prosjekt for framtidig reiselivssatsing i Vesterålen. Derfor støtter fylkesrådet opp om denne unike satsingen som The Whale er, sier Eggesvik.

Artikkelen her er bygget på en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.