Tar imot med åpne armer

Sortlands kommunevåpen er blått og gult. Det ble symbolsk i dag. Både politikerne og staben er samstemt om å ta imot 200 flyktninger med åpne armer. Enstemmig godkjent.

Felles farger. Ukrainas flagg er blått og gult. Tilsvarende Sortland kommunevåpen (fotocollage VNY).

Direktør Libe Rieber-Mohn i IMDI har tilskrevet Sortland kommune og bedt om svar på bosetting av 200 flyktninger i år.

Nå er svaret klart. Enstemmig «ja» vedtatt av formannskapet i dag.

– Jeg er helt sikker på at vi vil klare dette. Helt sikker! sa Berit Tunstad under debatten i formannskapet torsdag.

– Når folk trår til og gjør sitt beste, er det utrolig hva vi klarer.

Selv om det er litt uforutsigbart hvem som kommer og når de ankommer, så vet vi at det er barn, mødre og eldre i første rekke.

Vi skal ta imot dem med åpne armer, oppfordret Berit Tunstad (SP).

Hun fikk full støtte fra de andre i formannskapet, fra alle partiene.

Svein Robert Vestå (AP) påpekte at kommunen må stille nok folk til mottak.

Det er viktig å ha apparatet i orden, slik at flyktningene blir godt ivaretatt og Sortland viser at vi klarer dette.

– At Sortland er bedt om å ta imot hele 200 personer, er en klar tillitserklæring til oss, sa ordfører Karl-Erling Nordlund (SP).

– Når alle legger seg i selen for å få dette til, så blir det bra, sa ordføreren.

Integreringstjenesten i Sortland har alt registrert 20 ankomster av ukrainske flyktninger som har kommet inn til kommunen.

Disse har familie eller venner i Sortland, men vil registreres til IMDI som bosatt i kommunen, og inkluderes i anmodningstallet.

Alle de som nå er kommer er kvinner med barn.

Sortland kommune har aldri før bosatt så mange flyktninger innenfor en tidsramme på ett år.

Et antall på 200 flyktninger i kommunen, vil medføre økt press på kommunale tjenester innenfor helse- og omsorg og oppvekstsektoren på kort sikt.

Det har vært mange henvendelser fra frivillige i lokalbefolkningen som ønsker å bistå.

I tillegg til ressurspersoner som har meldt seg til integreringstjenesten.

Mange av disse har ukrainsk og russisk morsmål, og vil kunne leies inn som «kulturtolker» i kommunale tjenester og innen skolene.