Mindre og billigere

Fylket lyser ut ny avtale om drift av ferge mellom Melbu og Fiskebøl. Man ser for seg en mindre ferge enn dagens, for opptil 60 personbiler, og beholde rutene som gjelder nå.

En mindre ferge kan bli å gå mellom Melbu og Fiskebøl i fremtiden (arkivfoto).

Med forsøk på innsparing uten å kutte i ruteproduksjon, vil anbudsutlysningen for ferjesambandet mellom Melbu og Fiskebøl bli lyst ut med to ulike alternativ.

Anbudet nå blir kun på 2 år, med mulighet for ett år forlengelse. Man velger å gå ned på ferjestørrelsen, men legger ut anbudsforespørsel med to ulike alternativer.

– Vi legger ut én variant med reduksjon på én avgang på hverdager, tre på lørdag og to på søndag.

Men vi lyser også ut anbud med samme produksjon som i dag.

Og håper at konkurransen vil gi oss de besparelsene som er nødvendig uten at tilbudet forringes, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Statistikken for sambandet viser at ferjen som går mellom Melbu og Fiskebøl kunne vært betydelig mindre enn ferjen som i dag har en kapasitet på 91 personbiler eller 9 vogntog.

– Ingen av dagene i 2021 var spesielt presset på kapasitet, heller ikke i sommersesongen.

I dette anbudet legger vi opp til en ferje med kapasitet på 60 personbiler eller 5 vogntog.

Vi håper å få større konkurranse og noe reduserte kostnader ved å gå ned på ferjestørrelsen.

Dermed kan man kanskje holde samme rutestruktur som man har i dag, forklarer fylkesråd Sande.

Ferjesambandet Melbu-Fiskebøl er planlagt elektrifisert, men man trenger tid for å planlegge og få på plass ladeinfrastruktur.

Derfor lyses sambandet ut for bare to år med mulighet for ett år forlengelse, fra 1. januar 2024, til 31. januar 2026.

– Ferjene i Nordland vil være en viktig del av det grønne skiftet.

Vi er ett av landets største ferjefylker og vil utgjøre en stor forskjell i det nasjonale klimabudsjettet når vi gradvis legger over til nullutslipp på de aller fleste sambandene, påpeker Sande.

Selv om sambandet som nå lyses ut er et «mellom-anbud», opprettholdes kravene om lærling i hele perioden, og ferjen må selvsagt være universelt utformet.

– Og vi stiller de samme kravene til reservefartøyet som til hovedfartøyet, avslutter fylkesråd Monika Sande.