Superpris for skreien

Kiloprisen for skrei ligger på 37 kroner til fiskerne i Vesterålen og Lofoten. Det mest intense fisket har flyttet seg fra bankene utenfor Vesterålen, og inn i Vestfjorden.

Vinterfisket etter skreien er vært viktig for Myre og Vesterålen (arkivfoto).

Forrige uke startet med fint vær og god tilgang på fisk langs kysten. En skikkelig sørvest-kuling mot slutten av uken, førte til at de fleste fiskebåtene holdt seg trygt ved kai.

Tradisjon tro er vinterfisket etter skrei nå inne i de mest aktive ukene.

Alt i alt ble det levert nesten 16 millioner kilo fersk skrei i uke 11 for hele Råfisklagets område.

Kvantum fersk torsk omsatt så langt i år er 94.830 tonn, mot 92.780 tonn til samme tid i fjor.

Verdien er opp fra 1.560 til 2.340 millioner kroner.

Prisene i år har vært gode, og særlig for skreien. Torsk levert i Vesterålen og Lofoten betales nå med ca 37 kroner pr kilo, for sløyd fisk uten hode.

Hittil i år har norske båter levert fisk til en verdi av 4,7 milliarder kroner, medregnet alle fiskeslag.

Omsetningen for norske båter i år er 1,6 milliard over fjoråret, med en milliard mer på fersk- og 0,6 mer på fryst råstoff.

Fersk fisk i uke 11 utgjorde er verdi på 448 millioner kroner, mot 512 millioner uka før.

Av det utgjorde 15.900 tonn fersk torsk 389 millioner kroner.

Fin skrei blir godt betalt hos kjøperne (foto: Andenes Fiskemottak as).

Dette er nest beste ukenotering så langt i år, bare slått av uke 10 med 18.050 tonn og 447 millioner kroner.

Tilsvarende uke i fjor nådde kvantumet 16.800 tonn til verdi 268 millioner kroner.

Den geografiske fordelingen var 4.710 tonn levert i Lofoten, 4.380 tonn i Vest-Finnmark, 2.680 tonn i Troms, 2.120 tonn i Vesterålen, 1.900 tonn i Øst-Finnmark.

Det var reduksjon for Lofoten, Vesterålen og Troms sammenlignet med uka før, mens det var øking for øvrige områder.