Vikingen har landet

Mange skuelystne var møtt frem for å se landingen til første rutefly fra FlyViking ved Skagen lufthavn mandag ved middagtider, og ut av cockpit steg vikingen selv, Ola Giæver.

Flyver og grunder Ola Giæver i FlyViking ble ønsket velkommen til Vesterålen og Skagen med vannkanoner, blomster og applaus da det første ruteflyet fra selskapet landet kl 14.00 mandag. Gratulanter var lufthavnsjef Trond Holten, Hadsel-rådmann Ola Morten Teigen og reiselivssjef Astrid Bertinussen.

Mange har sett frem til konkurranse på Stokmarknes lufthavn, der Widerøe har hatt nærmest monopol i mange år. Nå er altså det nye selskapet, FlyViking, i gang med sine faste ruter mellom Tromsø, Skagen og Bodø, og med desidert laveste pris så langt.

Sola skinte, vannkanonene var klare og flere titalls vesterålinger stod klare på Skagen da FlyViking landet mandag middag, helt etter programmet. Noen få passasjerer (8 i tallet) fra Tromsø slapp ut først, før grunder og flyver Ola Giæver selv kunne stige ned trappa og høste applaus og hurrarop fra publikum. Flyplassjef Trond Holten ønsket velkommen.

Mannskapet på denne flyningen var kaptein Ola Gievær, kaptein Joep Convents og Knut Jakobsen i kabinen. FlyViking lover at man nå bare er i startfasen og etterhvert skal utvide tilbudet, også på Stokmarknes, med flere ruter. Noe morgenfly er det foreløpig ikke, verken nordover eller sørover, men det kommer kanskje snart. Selskapet har bestilt flere fly som etterhvert skal settes inn i rutefart.

Supre forhold på første flytur for FlyViking fra Tromsø til Stokmarknes, med strålende sol og lite skyer. Her går flyet inn for landing på Skagen, som en historisk hendelse der man åpner for konkurranse på kortbanenettet.

Samtidig med dette melder Avinor om sterk økning i flytrafikken i nord. Ved Skagen har det hittil i år reist 42.021 passasjerer med Widerøe, og det er 5% mer enn på samme tid i fjor. Bare i mai var det 8.340 passasjerer som tok av fra eller landet på Stokmarknes. Når nå FlyViking også kommer, blir det flere avganger og trolig lavere priser, som igjen kan bidra til flere passasjerer.

FlyViking har også startet opp ruter mellom Evenes og Bodø nå, mens det foreløpig ikke blir noe trafikk til Lofoten. Både i Svolvær og på Leknes er det subsidierte ruter, der Staten betale en del av billetten for Widerøes passasjerer. Leknes flyplass opplever enda større vekst i trafikken enn Stokmarknes og Svolvær. Har har det reist 47.500 passasjerer, som er 11% flere enn på samme tid i fjor. Leknes har dermed passert Stokmarknes som Nord-Norges mest trafikkerte småflyplass i mai måned.

Landet sett under etter så var det 2,8 millioner passasjerer som reiste med fly i mai måned, melder Avinor. Det er en økning på 3,3% fra i fjor. Skagen økte altså litt mer enn dette, mens det var noe nedgang for flyplassen på Andenes. Tilsvarende tall for Evenes var 61.000 og Bodø med nær 104.000 passasjerer.