Kjøper bit av terminal

Nordtrafikks gamle lokaler i Sortland havneterminal vil nå bli solgt til det kommunale havneselskapet for 3,5 millioner. Lokalene skal ikke endre bruk, men leies ut videre til andre selskap.

Det eldste terminalbygget i Sortland har vært delvis eid av Nordtrafikk, men etter at dette selskapet etterhvert er helt ute av transportbransjen selger man nå lokalene. Sortland kommune kjøper, via sitt eget havneselskap.

-Det er etterspørsel etter omlastingsterminaler i vår region og vi mener at det vil være til stor fordel for Sortland Havn å kunne tilby utleie av godsterminal og kontorer for dette markedet, sier fungerende havnesjef Einar Glad Hansen. Han og styret i Sortland Havn KF er derfor blitt enige om å kjøpe eiendommen.

Selgeren er Langøen Eiendomsselskap AS, som tidligere het Nordtrafikk AS. Kjøpesummen er avtalt til 3,45 millioner kroner. Omkostninger kommer i tillegg, slik at havna regner med å bruker 3,55 millioner på denne transaksjonen.

Nå er det Sortland kommunestyre som skal avgjøre om Sortland Havn FK skal få tillatelse til å gjennomføres kjøpet. Det vil i så fall bli tatt 1,55 millioner fra havnefondet og lånt 2 millioner i bank.

Det var 16. februar 1987 at Nordtrafikk AS inngikk er festeavtale for den aktuelle eiendommen med 30 års løpetid. Nå i 2017 er altså denne festeretten utløpt. Nordtrafikk har forlengst sluttet med busstrafikk, men også etterhvert også gått ut av godstransporten også. Dermed har man selv ingen bruk for lokalene i havna.

Langøen Eiendomsselskap AS er et datterselskap av Langøen AS. Det gamle navnet Nordtrafikk AS var på topp i år 2000, med over 400 millioner i årsomsetning. Man drev da stort innen både buss og gods, samt andre beslektede områder. Driften er altså historie, men fortsatt eier selskapet en del eiendommer i Vesterålen.

Langøen AS eies igjen med en tredel hver på selskapene Riber Invest AS, Ellingsen Invest AS og Steiro Invest AS. Bak disse igjen står Ole Lund Riber, Georg Ellingsen og Terje Steiro, som var de sentrale personene i Nordtrafikk.